Zastosowanie mat termoizolacyjnych w izolacji cylindrów

W przemyśle każdy utracony dżul energii cieplnej to koszty. Skuteczna izolacja termiczna elementów roboczych pozwala zminimalizować wydatki na energię. Aby podnieść wydajność maszyn przemysłowych, które generują ciepło, np. wtryskarek, stosuje się maty termoizolacyjne. Przyjrzyjmy się budowie, zaletom i zastosowaniom mat termoizolacyjnych do cylindrów.

Budowa mat termoizolacyjnych do izolacji cylindrów

Cylindry to elementy wtryskarek i wytłaczarek – urządzeń służących do upłynniania i formowania tworzyw sztucznych. Aby granulat zachowywał płynną postać, musi być stale ogrzewany. Można oszczędzić energię wykorzystywaną do ogrzania zawartości cylindra, stosując maty termoizolacyjne, które ograniczają ucieczkę energii cieplnej i niwelują mostki termiczne. Osłonięcie rozgrzanych elementów maszyny zwiększa także bezpieczeństwo jej operatorów i ułatwia im pracę.

Przyjrzyjmy się matom izolacyjnym z oferty firmy ELS. Składają się one z kilku warstw wykonanych z różnych materiałów. Pierwszy to tkanina odporna na działanie wysokich temperatur, a drugi to aerożel. Razem tworzą jednolitą strukturę, która dokładnie otula cylinder lub inny element maszyny przemysłowej.

Warto wiedzieć, że aerożel jest obecnie materiałem, który cechuje się najlepszymi parametrami izolacyjnymi na świecie. Jednocześnie jest niesamowicie lekki, ponieważ ponad 90% jego objętości zajmuje powietrze.

Dlaczego warto stosować maty termoizolacyjne w maszynach przemysłowych?

Izolacja cylindrów wtryskarek i wytłaczarek, a także innych elementów maszyn przemysłowych, niesie wiele korzyści, począwszy od oszczędności energii cieplnej, a tym samym – pieniędzy. Dzięki izolacji utrzymanie stałych warunków termicznych wymaga mniej prądu i jest tańsze, ponieważ ciepło pozostaje na swoim miejscu – nie trzeba go tyle dostarczać.

Kolejną zaletą jest poprawa warunków pracy. Ciepło nie jest oddawane do otoczenia, dzięki czemu pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki w bardziej przyjaznym otoczeniu. Obniża się też koszt klimatyzowania hali.

Mniejsze zużycie energii to niższa emisja dwutlenku węgla i pyłów do środowiska. Stosowanie mat termoizolacyjnych pozwala prowadzić działalność przemysłową w sposób bardziej przyjazny otoczeniu i budować wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie.

Dzięki matom termoizolacyjnym praca z urządzeniami generującymi ciepło jest łatwiejsza i bezpieczniejsza. Poprawia się jej ergonomia, bo pracownicy mogą dotykać maszyn tam, gdzie bez termoizolacji byłoby to niebezpieczne.

Materiał partnera