Szkolenie techniczne z elektryki

Szkolenia techniczne jako sposób na uzyskanie uprawnień SEP

Coraz więcej osób decyduje się na zdobycie uprawnień SEP z wielu względów. Często pozwalają one na przebranżowienie się, a także uzyskanie wyższych zarobków. Są one również pożądane przez pracodawców. Kwalifikacje takie umożliwiają pracę z urządzeniami elektrycznymi, energetycznymi i gazowymi. Można je zdobyć, uczęszczając na szkolenia techniczne. Na czym polegają? Podpowiadamy.

Czym są uprawnienia SEP?

Uprawnienia SEP to skrót od Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Jak sugeruje nazwa, pozwalają one na podjęcie m.in. pracy z urządzeniami elektrycznymi.

Wyróżnia się trzy rodzaje uprawnień SEP:

  • G1 – są to uprawnienia, które wymagane są od osób pracujących przy urządzeniach i instalacjach oraz w sieciach wytwarzających, przetwarzających, a także zużywających energię elektryczną.
  • G2 – to rodzaj uprawnień, który nazywany jest również cieplnym, ponieważ pozwala osobie, która go posiada na eksploatację, instalację i dozór sieci cieplnych.
  • G3 – to uprawnienia nazywane gazowymi, które pozwalają na eksploatację, dozór i instalację sieci gazowych.

Warto wiedzieć, że uprawnienia SEP nie są bezterminowe – należy je odnawiać co 5 lat. 

Kwalifikacje takie obecnie są bardzo pożądane przez pracodawców i niejednokrotnie wymagane w procesach rekrutacjach na różne stanowiska. Mowa zarówno o zakładach elektronicznych, na placach budowy jak i w firmach motoryzacyjnych oraz wszystkich innych przedsiębiorstwach, w których naprawia się lub produkuje podzespoły elektroniczne. Posiadanie takich uprawnień przez pracowników, którzy mają kontakt z urządzeniami elektrycznymi, jest wymagane przez przepisy prawa i BHP. Pracodawca nie może zatrudnić na takim stanowisku osoby, która nie posiada uprawnień sepowskich, ponieważ w razie wypadku jest on obarczony całą odpowiedzialnością za takie zdarzenie.

Jak zdobyć uprawnienia SEP?

Aby uzyskać uprawnienia SEP, niezależnie od tego czy chodzi o kursy elektryczne G1, ciepłownicze G2, czy gazowe G3, należy zapisać się na szkolenie techniczne z tego zakresu, organizowane na przykład przez firmę Agamon. Podczas takiego kursu zdobywa się wiedzę pozwalającą na zdanie egzaminu końcowego. Szkolenie takie trwa od kilku do kilkunastu godzin. Po zakończeniu kursu należy złożyć wniosek o przeprowadzenie egzaminu, uiścić opłatę i pozytywnie zaliczyć test. Po 14 dniach od przeprowadzenia egzaminu otrzymuje się świadectwo kwalifikacyjne.

Osoby, które chcą uzyskać uprawnienia SEP i rozpocząć takie szkolenie, powinny być pełnoletnie i posiadać minimum podstawowe wykształcenie.

Materiał partnera