szkolenia F-gazowe

Na czym polegają szkolenia F-gazowe?

Szkolenia F-gazowe są przeznaczone dla osób zajmujących się produkcją substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych. Są one również przeznaczone dla specjalistów świadczących usługi związane z zastosowaniem takich substancji. Każdy, kto chce konserwować, montować remontować urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze, musi zdobyć odpowiedni certyfikat. Dowiedz się, czym jest i jak przebiega szkolenie F-gazowe.

Charakterystyka szkoleń F gazowych

Zgodnie z regulacjami prawnymi, które zawarto w ustawie o substancjach kontrolowanych i gazach fluorowanych, szkolenie F-gazowe pozwala zdobyć wiedzę z zakresu instalacji, konserwacji i serwisu urządzeń zawierających tzw. F-gazy. Są to przede wszystkim klimatyzatory, pompy ciepła, samochodowe agregaty chłodnicze oraz stacjonarne urządzenia chłodnicze. Ukończenie kursu i pomyślne zdanie egzaminu certyfikującego pozwalają na zdobycie odpowiednich uprawnień.

Szkolenie F-gazowe obejmuje zagadnienia teoretyczne z zakresu obsługi urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Dzięki nim można uzyskać certyfikaty F-gazowe kategorii I, II, III i IV. Zwykle kurs trwa 2 dni, podczas których uczestnicy są przygotowywani do egzaminu i otrzymują dokumentację niezbędną do złożenia w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Jakie zagadnienia obejmuje szkolenie F-gazowe?

Podczas szkolenia F-gzowego zdobywa się kwalifikacje z zakresu gazów fluorowanych i substancji zubożających warstwę ozonową. Jak wskazują specjaliści firmy CELKA, dostarcza ono wiedzy oraz praktycznych umiejętności w szczególności w zakresie:

 • kontroli szczelności,
 • odzysku,
 • instalacji,
 • serwisowania i konserwacji stacjonarnych wybranych urządzeń.

Kursy są przeprowadzone w przystępny sposób, w formie stacjonarnej. Materiał jest prezentowany w postaci zrozumiałej dla uczestników. Zajęcia są prowadzone przez profesjonalistów o odpowiednim wyszkoleniu i wiedzy. Wśród poruszanych zagadnień warto wymienić takie tematy jak:

 • podstawy termodynamiki w chłodnictwie,
 • wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje,
 • montaż, uruchomienie i konserwacja podstawowych elementów układu chłodniczego,
 • prowadzenie dokumentacji urządzeń i sporządzanie raportów,
 • kontrola przed uruchomieniem,
 • kontrole szczelności,
 • postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym,
 • agregaty chłodnicze w samochodach.

Egzamin, po którym uzyskuje się certyfikat, jest zdawany przed komisją powołaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jego pozytywny wynik uprawnia do natychmiastowego rozpoczęcia pracy.

Materiał partnera