audyt finansowy

Korzyści płynące z przeprowadzenia audytu finansowego

Audyt to przydatne i niezwykle skuteczne narzędzie kontroli wykorzystywane w celu usprawnienia działań firmy. To również technika często wykorzystywana na rynku nieruchomości, pozwalająca na weryfikację stanu prawnego, technicznego, a także finansowego nieruchomości. Na czym dokładnie polega audyt finansowy w zakresie nieruchomości i dlaczego warto go przeprowadzić?

Na czym polega audyt finansowy?

Audyt finansowy to narzędzie służące do kontroli i usprawnienia strategii zarządzania, którą kieruje się dane przedsiębiorstwo. Celem przeprowadzenia takiego audytu jest dokonanie analizy kosztów, jakie ponosi firma np. na utrzymanie nieruchomości oraz weryfikacji ich zasadności, a także zgodności z ustalonym budżetem. Oprócz tego proces ten pozwala na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w zarządzaniu finansami i opracowanie działań naprawczych w tym zakresie. To przydatne narzędzie w optymalizacji polityki najmu oraz zarządzania nieruchomościami. Profesjonalny audyt nieruchomości pod kątem finansów powinien obejmować następujące etapy:

  • Rozpoznanie potrzeb – zakres i cele audytu powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań danej firmy, a także do sposoby jej funkcjonowania.
  • Analiza dokumentacji – na podstawie faktur, rozliczeń i innych dowodów księgowych, umów oraz pozostałych dokumentów, audytor dokonuje analizy finansów nieruchomości, biorąc tu pod uwagę m. in. czynsz najmu oraz opłaty za media.
  • Opracowanie raportu – każdy audyt powinien skutkować powstaniem raportu zawierającego nie tylko analizę kondycji finansowej firmy, ale też wykaz nieprawidłowości w zarządzaniu oraz sugestie odnośnie wdrożenia działań naprawczych.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt finansowy?

Przeprowadzona analiza finansów i zawarte w raporcie wnioski stanowią skuteczne narzędzie w zarządzaniu nieruchomościami.

Profesjonalnie wykonany audyt pozwoli skontrolować pracę zarządcy nieruchomości i ocenić kondycję finansów. – Mówi pracownik firmy NAI Estate Fellows, której specjalnością jest kompleksowa obsługa nieruchomości. – Zalecenia zawarte w raporcie pozwolą zminimalizować ryzyko inwestycyjne i zoptymalizować koszty użytkowania nieruchomości. To szansa na lepsze zarządzanie firmą i zwiększenie możliwości jej rozwoju.

Audyt finansowy to jedno z narzędzi pomocnych w ocenie prawidłowości alokacji kosztów i opłacalności inwestycji. Dzięki tej metodzie można podjąć korzystną decyzję biznesową, wybierając najefektywniejszy, a zarazem maksymalnie ekonomiczny wariant działania. Nic więc dziwnego, że wielu właścicieli nieruchomości i inwestorów decyduje się na przeprowadzenie audytu finansowego.

Materiał partnera