przetwórstwo mleka

Znaczenie czystego powietrza w w zakładach przetwórstwa mleka

Powietrze nie jest sprzyjającym środowiskiem dla drobnoustrojów chorobotwórczych, może jednak stanowić łącznik pomiędzy materią ożywioną a nieożywioną. Mówiąc prościej, poprzez powietrze mikroorganizmy mogą przenieść się z człowieka na produkt – z tego względu tak duże znaczenie ma czyste powietrze w zakładach przetwórstwa mleka. Mleko stanowi bowiem doskonałą pożywkę dla drobnoustrojów.

Przestrzeganie właściwej higieny produkcji i otoczenia jest szczególnie ważne dla zakładów zajmujących się przetwórstwem artykułów spożywczych. W ten sposób zapewnione jest odpowiednie bezpieczeństwo żywności przeznaczonej dla konsumentów. Tym samym chronione jest przedsiębiorstwo produkcyjne przed konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawa, stratami finansowymi, a także utratą reputacji.

Wpływ zanieczyszczonego powietrza na mleko

Każda partia mleka przed skupem musi zostać poddana analizie, która wykluczy obecność patogenów lub pozostałości antybiotyków podawanych zwierzęciu. Mleko zakażone nie trafi do zakładu produkcyjnego – mogłoby to bowiem grozić poważnymi konsekwencjami. Nawet niewielka ilość zakażonego mleka mogłaby spowodować zanieczyszczenie całej partii, a tym samym groźne konsekwencje zdrowotne dla spożywających je osób.

Z tego względu ważne jest również zachowanie odpowiednio czystego środowiska produkcji, aby czyste i przebadane mleko nie zostało wtórnie zakażone znajdującymi się w powietrzu drobnoustrojami – mówi specjalista z firmy TomlabPowietrze, ze względu na swoje niestabilne warunki, brak przyswajalnego źródła węgla i wody oraz promieniowanie UV nie jest odpowiednim środowiskiem do życia dla mikroorganizmów. Jest jednak doskonałym przenośnikiem z ludzi na produkty wytwarzane w zakładzie. Etap, w którym produkt styka się z powietrzem jest momentem wymagającym kontroli.

W powietrzu mogą bowiem znajdować się między innymi bakterie z rodzaju salmonella, a także drożdże fermentujące laktozę, które mogą nadawać produktowi nieprzyjemny zapach i smak. Występujące w powietrzu pleśnie mogą rozwijać się nawet w niskiej temperaturze, powodować nieświeży zapach i smak oraz prowadzić do problemów zdrowotnych. Mikotoksyny, czyli trucizny wytwarzane przez grzyby, mogą powodować nieprawidłowości w działaniu układu pokarmowego, a nawet prowadzić do ciężkich uszkodzeń wątroby.

Istotne znaczenie czystego powietrza

Czyste powietrze w zakładzie produkcyjnym jest warunkiem koniecznym do przetwórstwa mleka. Obowiązek ten ustanowiony jest prawnie: producenci artykułów spożywczych zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa żywności przeznaczonej dla konsumentów. Kryteria, które należy spełnić zostały określone przez zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz systemy jakość HACCP, ISO 9001. Przestrzeganie norm i zaleceń oraz utrzymanie właściwej higieny produkcji i otoczenia ma pozytywny wpływ zarówno na aspekty zdrowotne, jak i finansowe oraz wizerunkowe. Pojawienie się na rynku zakażonego produktu mogłoby wywołać nie tylko stany chorobowe u osób, które skonsumowały produkt, ale również falę roszczeń i związanych z tym odszkodowań finansowych. Tym samym ucierpiałby wizerunek firmy. Warto więc zadbać o maksymalnie czyste powietrze w zakładach przetwórstwa mleka – aby uniknąć poważnych konsekwencji.

Materiał partnera