dom opieki

Wykwalifikowany personel najważniejszym elementem każdego domu opieki

Aby dom opieki można było uznać za dobry, musi spełniać pewne kryteria. Bardzo istotna jest kwestia personelu, od którego w największym stopniu zależy jakość świadczonych tam usług. Udowadniamy jak ważna dla każdego domu opieki jest wykwalifikowana kadra pracownicza.

Po czym poznać dobry dom opieki?

To, czy w danym domu opieki możemy zostawić bliską nam osobę, powinno zależeć od kilku aspektów. Przede wszystkim, w dobrej placówce tego typu musi być czysto, a panujące tam warunki powinny sprzyjać bezpieczeństwu seniorów. W takim miejscu muszą oni czuć się komfortowo i po prostu dobrze. Dużą rolę w spełnianiu tych wymagań odgrywa personel domu opieki.

Przed umieszczeniem starszej osoby w danym domu opieki warto sprawdzić kwalifikacje personelu i zaobserwować jakie pracownicy mają podejście do swojej pracy. Należy zwracać uwagę na to, czy są komunikatywni oraz na to, czy dbają o dobre relacje z pensjonariuszami. Ponadto, dobry personel dba o zapewnienie seniorom aktywności fizycznej oraz rozrywek intelektualnych – wymienia nasz rozmówca reprezentujący Dom Opieki dla Osób Starszych SENIOR RESIDENCE.

Istota personelu w domu opieki

Bez względu na to jak nowoczesny i świetnie wyposażony będzie dany dom opieki, to bez świetnie wykwalifikowanej kadry pracowniczej nie będzie on stanowił miejsca przyjaznego seniorom. Członkowie personelu takiej placówki mają bowiem do wypełnienia wiele, często trudnych, zadań. Muszą zapewnić osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub po prostu osobom w podeszłym wieku całodobową opiekę. Aby tego dokonać, muszą posiadać odpowiednią wiedzę i kwalifikacje.

W domu opieki nie może zabraknąć lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów oraz rehabilitantów. Wszyscy razem muszą świadczyć odpowiednie usługi opiekuńcze i bytowe wobec pensjonariuszy, które powinny być dostosowane do mieszkańców placówki.

Personel domu opieki musi być właściwie przygotowany do udzielania pomocy w podstawowych czynnościach życiowych. Musi też zapewniać odpowiednią pielęgnację i opiekę higieniczną wszystkim pensjonariuszom. Jako, że w takich ośrodkach mieszka wiele osób ograniczonych ruchowo i niepełnosprawnych, pracownicy powinni nieść im niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

Osoby, które są odpowiedzialne za zdrowie pacjentów domu opieki powinny ułatwiać im kontakt z otoczeniem, a jeśli zaistnieje taka potrzeba, także pomagać podczas ubierania się, mycia czy jedzenia. Co więcej, powinny wykazywać się inicjatywą w organizowaniu im czasu wolnego.

Ważna jest osobowość

Podsumowując, personel domu opieki jest bardzo istotny dla jego właściwego funkcjonowania. Pracownicy takich ośrodków muszą nie tylko posiadać odpowiednie umiejętności, ale przede wszystkim odznaczać się określonymi cechami osobowości, takimi jak cierpliwość, troskliwość i chęć niesienia pomocy.

Materiał partnera