Badanie stanu rogówki oka

W jaki sposób można sprawdzić stan rogówki?

W celu sprawdzenia stanu rogówki oka, a dokładniej jej grubości wykonywana jest pachymetria. Badanie to jest niezwykle istotne przede wszystkim w diagnostyce pacjentów w kierunku jaskry. Przeprowadzane badania wykazały bowiem że grubość rogówki oka ma bardzo istotny wpływ na wartość pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego. Tego na czym polega samo badanie oraz jakie są wskazania do jego wykonania, dowiesz się z naszego artykułu.

Wskazania do wykonania badania grubości rogówki

Badanie grubości rogówki w centralnym punkcie jest standardowym badaniem diagnostycznym u pacjentów, którzy mają nadciśnienie oczne oraz tzw. jaskrę pierwotną normalnego ciśnienia.

Jak dodaje nasz rozmówca, specjalista z firmy Poland Optical, która jest jednym z największych w Polsce dystrybutorów urządzeń okulistycznych i optycznych: Opisując badanie grubości rogówki w kontekście nadciśnienia oka, warto zaznaczyć, że u pacjentów z grubą rogówką, pomiar ciśnienia może być zawyżony, dlatego pachymetria jest konieczna w celu ocenienia czy konieczne jest zastosowanie leków obniżających ciśnienie oczne czy nie. Odwrotna sytuacja jest u pacjentów z cienką rogówką, u których pomiar ciśnienia może być niedoszacowany, w rezultacie czego zaburza to prawidłową diagnostykę jaskry i opóźnia rozpoczęcie właściwego leczenia.

Pachymetria jest także niezbędnym badaniem u pacjentów z jaskrą wysokiego ciśnienia, przede wszystkim, jeśli leczenie nie przynosi oczekiwanych efektów. Badanie grubości rogówki jest też wykonywane we wczesnej diagnostyce jaskry i pomaga w oszacowaniu ryzyka jej wystąpienia oraz prawdopodobieństwa jej progresji.

Sposoby wykonywania badania grubości rogówki oka

Do wykonania badania grubości rogówki wykorzystuje się tonometry (pachymetry). W XXI wieku pachymetrię można wykonać na dwa sposoby:

  • Pachymetria dotykowa – Wykonuje się ją z zastosowaniem dotykowych tonometrów ultradźwiękowych. W trakcie badania okulista dotyka końcówką aparatu, wcześniej znieczulonej za pomocą kropli do oczu, rogówki pacjenta. W trakcie badania tonometr wykonuje kilka badań grubości rogówki, które są następnie uśredniane.
  • Pachymetria bezdotykowa – Do wykonania tego badania wykorzystuje się laserowe tonometry bezdotykowe. Badanie pozwala na ocenę grubości rogówki w jej centralnym punkcie, a dodatkowo na określenie mapy grubości na całej jej powierzchni. Dodatkową zaletą tej metody jest możliwość dokonania także oceny rogówki pod kątem nieprawidłowości w jej budowie oraz wykonanie oceny struktur przedniego odcinka oka. Wadą pachymetrii bezdotykowej jest póki co bardzo niska dostępność tej metody. Póki co, takie badania wykonywane są bowiem niemal wyłącznie w przychodniach specjalizujących się w diagnostyce i leczeniu jaskry.
Materiał partnera