Senior w domu opieki

Umieszczenie seniora w domu opieki – krok po kroku

Umieszczenie seniora w domu opieki to czasem jedyna możliwość zapewnienia mu odpowiedniego wsparcia na co dzień. Choć podjęcie takiej decyzji nie jest łatwe, to jednak może przynieść wiele pozytywnych rezultatów zarówno starszej osobie, jak i jej najbliższej rodzinie. Dowiedz się, jak wygląda cały proces umieszczania seniora w domu opieki – krok po kroku.

Krok 1: Wybór odpowiedniego domu opieki

Kiedy już zapadnie decyzja o umieszczeniu seniora w domu opieki pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, jest wyszukanie odpowiedniej placówki. Zazwyczaj najwygodniej jest wybrać tę zlokalizowaną w miejscu zamieszkania rodziny. Na przykład najlepszym rozwiązaniem dla mieszkańców Gdańska, będzie prywatny dom spokojnej starości w Gdańsku. Chodzi o to, żeby nie było problemu z odwiedzaniem seniora.

Krok 2: Rezerwacja miejsca

Kiedy już wybierze się dom opieki, który zapewnia odpowiednie warunki, a przy tym łatwo do niego dotrzeć rodzinie seniora, czas na rezerwację miejsca. Można to zrobić telefonicznie, ale na przykład Harmonia – dom dla seniora w Gdańsku – umożliwia dokonania rezerwacji online, z poziomu strony internetowej.

W prywatnym domu opieki czas oczekiwania na miejsce jest krótszy niż w państwowym, dlatego warto od razu przejść do kolejnego kroku.

Krok 3: Zebranie odpowiednich dokumentów

Każda prywatna placówka opiekuńcza wymaga przedstawienia pewnych dokumentów, więc warto je wcześniej przygotować. Zazwyczaj są to:

  • dowód osobisty,
  • legitymacja ZUS albo inny dokument poświadczający, że senior ma ubezpieczenie zdrowotne,
  • dokumentacja medyczna,
  • zaświadczenie od lekarza prowadzącego o stanie zdrowotnym starszej osoby.

Krok 4: Podpisanie umowy i przeprowadzka

Ostatni krok to podpisanie umowy z placówką. Określa ona dokładnie warunki i zasady pobytu w domu opieki oraz jego miesięczny koszt. Warto dokładnie ją przeanalizować, żeby dobrze rozumieć, jaki jest zakres odpowiedzialności placówki.

Po podpisaniu umowy zostaje już tylko przeprowadzka. Niekiedy właśnie ten etap rodzi największe obawy i przynosi najwięcej stresu. Aby zminimalizować przykre odczucia, dobrze jest wcześniej odwiedzić placówkę, rozejrzeć się po niej i obejrzeć pokoje. Warto też zapytać co można wziąć ze sobą. Niektórzy lubią zamienić kilka słów z mieszkańcami, żeby dowiedzieć się więcej o tym, jak wygląda codzienne życie w wybranym domu opieki.

Takie odwiedziny pomagają rozwiać ewentualne obawy i pozytywnie nastawić się do zmian.  A przecież będą to zmiany na lepsze. W nowym miejscu senior będzie pod stałą opieką specjalistów, a rodzina zacznie go odwiedzać bez poczucia winy, że nie jest w stanie się nim odpowiednio zajmować.

Materiał partnera