badania laboratoryjne

Rodzaje badań laboratoryjnych

W celu sprawdzenia stanu zdrowia możemy wykonać różne badania laboratoryjne. Są one niezbędne nie tylko na etapie diagnostyki schorzeń, ale także w czasie ich leczenia, bo pozwalają sprawdzić, czy przebiega ono zgodnie z planem i jest skuteczne. Najprostszy podział badań laboratoryjnych dzieli je na badania krwi, badania moczu oraz badania kału. W każdej z tych grup wyróżniamy dodatkowe podziały, które precyzyjniej określają rodzaj badania oraz służą w konkretnym celu diagnostycznym.

Jakie rodzaje badań laboratoryjnych wykonuje się z próbki krwi?

Krew jest jednym z podstawowych materiałów do badań laboratoryjnych. Pobiera się ją zarówno podczas wykonywania badań profilaktycznych, jak i służących diagnostyce podejrzewanych schorzeń. Badania laboratoryjne krwi dzielimy na:

 • ogólne,
 • biochemiczne,
 • genetyczne,
 • hormonalne,
 • wykonywane w celu wykrycia nietolerancji pokarmowej,
 • wykonywane w celu wykrycia alergii,
 • wykonywane w celu wykrycia schorzeń o podłożu autoimmunologicznym,
 • wykonywane w celu zdiagnozowania infekcji pasożytniczej, bakteryjnej i wirusowej,
 • wykonywane w celu wykrycia obecności markerów nowotworowych.

Ogólne i biochemiczne badania laboratoryjne krwi wykonane się w celu sprawdzenia stanu zdrowia. Inne badania krwi służą diagnostyce konkretnych chorób i są zwykle wykonywane, jeżeli badania podstawowe ujawnią zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu.

Badania laboratoryjne są niezwykle ważne w procesie diagnostycznym wszystkich schorzeń. Odgrywają również kluczową rolę w profilaktyce wielu chorób, bo dzięki ich systematycznemu wykonywaniu możliwe jest wykrycie problemów zdrowotnych jeszcze zanim schorzenie zacznie dawać wyraźne, skłaniające do konsultacji ze specjalistą objawy – wyjaśnia ekspert z Centrum Medycznego Med-Expert z Warszawy.

Jakie badania moczu wykonuje się najczęściej?

Badania moczu zwykle wykonuje się razem z badaniami krwi. W tym przypadku wyróżniamy badanie ogólne moczu, które uwzględnia jego właściwości chemiczne oraz fizyczne, a także badanie osadu moczu. Wśród badań moczu możemy także wyróżnić dobową zbiórkę moczu.

Kiedy pobiera się do badania kał?

Kał także stanowi cenny materiał diagnostyczny i pozwala sprawdzić nasz stan zdrowia. W tym przypadku wykonuje się podstawowe badania kału, które obejmują:

 • chemiczne badanie kału,
 • biologiczne badanie kału,
 • mikroskopowe badanie kału.

Wykonanie badań kału pozwala nie tylko wykryć pasożyty w różnym stadium rozwoju, które mogą bytować w ludzkim organizmie, ale także służy wykryciu krwi utajonej w kale, której obecność może świadczyć o rozwijających się nowotworach układu pokarmowego. Co więcej, badanie kału pomaga wykryć nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych, np. służy analizie aktywności enzymów trawiennych.

Materiał partnera