Lekarz POZ

Podstawowa opieka zdrowotna. Czym jest i co obejmuje?

Aby jak najdłużej cieszyć się dobrym zdrowiem, warto chodzić na regularne wizyty i wykonywać zalecane badania w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Przysługuje ona każdemu, kto jest ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia. Jej celem jest sprawowanie kompleksowej opieki nad stanem zdrowia pacjenta, zgłaszającego się do wybranego wcześniej lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, który kieruje całym procesem leczenia.

Czym jest podstawowa opieka zdrowotna?

Jest to część systemu opieki zdrowotnej, zapewniająca świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania, których celem jest sprawowanie kompleksowej opieki nad stanem zdrowia pacjenta. Stanowi ona pierwszy punkt kontaktu pacjenta z systemem opieki zdrowotnej. Lekarz POZ powinien być lekarzem pierwszego kontaktu, do którego zgłaszamy się w przypadku choroby, na okresowe badania kontrolne oraz szczepienia.

Funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej oparte jest na prawie do imiennego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej. Wyboru dokonuje się poprzez złożenie pisemnej deklaracji w wybranej przez nas przychodni lub złożenie deklaracji przez internet w Internetowym Koncie Pacjenta. Warto także wiedzieć, ze bezpłatne prawo do zmiany lekarza podstawowej opieki zdrowotnej mamy dwa razy w ciągu całego roku.

Aby przychodnia udzielająca świadczeń zdrowotnych stała się świadczeniodawcą POZ, musi zapewnić swoim pacjentom także opiekę pielęgniarki środowiskowej oraz położnej.

Warto wiedzieć, że przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej są niezależnymi firmami, jednak usługi przez nie świadczone są bezpłatne dla osób ubezpieczonych. Wynika to z tego, że POZ ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Co obejmuje podstawowa opieka zdrowotna?

Świadczenia POZ udzielane są w warunkach ambulatoryjnych – w gabinecie, poradni lub przychodni, a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta lub domu pomocy społecznej. Podczas wizyty w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz może zlecić nam badania hematologiczne, np. morfologię krwi, badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi, badania moczu i kału, badania układu krzepnięcia, badania mikrobiologiczne, EKG, USG, czy spirometrię.

Świadczenia lekarza POZ obejmują profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne, świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia, a także udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG). Co więcej, świadczenia te obejmują również wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta oraz orzekanie o stanie zdrowia.

Lekarze POZ kierują także do poradni specjalistycznych, na leczenie szpitalne, rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe. Mogą wystawiać wszelkie zaświadczenia, np. dotyczące stanu zdrowia pacjenta, czy zlecenia przewozów. Świadczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej obejmują również profilaktyczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą sprawowaną przez pielęgniarkę lub higienistkę w środowisku nauczania i wychowania.

Materiał partnera