bct terapia behawioralno poznawcza psycholog

Na czym skupia się nurt psychologii behawioralno-poznawczej?

Psychologia behawioralno-poznawcza jest jedną z metod umożliwiających leczenie problemów psychicznych, niepożądanych zachowań oraz trudności emocjonalnych. Podczas terapii wykorzystywane są różnorodne ćwiczenia, dzięki czemu zyskuje się możliwość dopasowania odpowiednich do zaburzenia pacjenta. Specjalista uwzględnia sposób leczenia od tego, z jakimi problemami zmaga się konkretna osoba.

Czym jest terapia behawioralno-poznawcza?

CBT, czyli fachowo nazywana terapia behawioralno-poznawcza jest konkretnie sprecyzowaną oraz ukierunkowaną na dany cel formą psychoterapii. W odróżnieniu od innych metod wykorzystywanych w psychologii skupia się wyłącznie na tym, co dzieje się obecnie. Ideą terapii jest założenie, że każda z bolesnych emocji, czy też podjęte nieodpowiednie zachowanie mogą zostać zmienione

— wyjaśnia specjalista z Centrum Psychologii i Wizerunku.

Terapia behawioralno-poznawcza jest formą psychoterapii ukierunkowanej na osiągnięcie celu. Jej istotnymi cechami są:

  • określony czas trwania,
  • przejrzysta struktura,
  • różnorodna forma.

Skupia się ona na zadaniach, ćwiczeniach oraz na edukowaniu. Jest to zupełnie odmienny sposób niż klasyczne metody, które zorientowane są przede wszystkim rozmową. Inną, bardzo istotną różnicą, która odróżnia ten rodzaj terapii od pozostałych, jest czas trwania. W przeciwieństwie do innych rozwiązań CBT jest krótkoterminowe.

Jaki cel ma terapia behawioralno-poznawcza?

Zdarzają się sytuacje, w których proces nie dotyczy wyłącznie krótkiego odcinka z życia pacjenta, lecz znacznie dłuższego okresu. Zazwyczaj ma to związek z silnymi zaburzeniami psychicznymi, które wymagają podjęcia odpowiedniego leczenia. W takich przypadkach celem psychologii behawioralno-poznawczej jest rozpoznanie negatywnych myśli oraz zaobserwowanie, jaki wpływ mają na życie codzienne pacjenta, a następnie podjęcie działań, których celem jest ich minimalizacja.

W jaki sposób przeprowadzić terapię?

Najważniejszą kwestią związaną z podjęciem leczenia jest dokładne zbadanie oraz zdiagnozowanie problemu. W terapii behawioralno-poznawczej możliwe jest stosowanie różnego rodzaju aktywności fizycznych, które mogą pomóc w radzeniu sobie z trudnościami dziennego życia i brakiem samoakceptacji własnej osoby. Jedną z metod jest wykorzystanie fotografii, która daje możliwość pracy nad własnymi słabościami i brakiem pewności siebie. Terapia może odbywać się indywidualnie lub w niewielkich grupach. W przypadku zajęć grupowych maksymalna ilość uczestników wynosi 15 osób.

Czy psychologia behawioralno-poznawczej wpływa na zmianę człowieka?

Proces behawioralno-poznawczy od dawna jest wykorzystywany w psychologii. Ta metoda ma wiele zalet. Przede wszystkim samo poznanie problemu odbywa się szybko, a to daje możliwość płynnego rozpoczęcia terapii, która zależnie od potrzeb może być prowadzona indywidualnie lub z innymi osobami. Dodatkowo w pewnych przypadkach wprowadzenie elementu fotografii do terapii buduje poczucie wartości pacjenta, który odnajduje siebie i radość życia.

Materiał partnera