przyczyny i objawy syndrom DDA

Na czym polega syndrom DDA i kogo dotyczy?

Syndrom DDA. Na czym polega i jak sobie z nim radzić? Czy wystarczy silna wola i chęć pokonania problemu, czy konieczna będzie pomoc specjalistów z ośrodków uzależnień? Na większość pytań spróbujemy odpowiedzieć w tym artykule. Z pewnością, ta krótka forma nie rozwieje wszystkich wątpliwości, ale może naprowadzi osobę dotkniętą syndromem DDA na właściwą drogę.

Czym jest syndrom DDA?

DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików jest zespołem utrwalonych schematów działania, jakie dziecko wyniosło z domu, w którym istniał problem alkoholowy. Podłożem zaburzeń są najczęściej traumatyczne przeżycia z dzieciństwa, które mogą rozwinąć się w problemy natury psychologicznej w wieku dorosłym. Dziecko na swój sposób przeżywa chorobą alkoholową jednego lub obojga rodziców. Budzi to wiele negatywnych emocji takich jak napięcie, lęki, dezorientację oraz poczucie bezsilności i samotności. Dzieci alkoholików nie przeżywają dzieciństwa w naturalny sposób. Wpływa to na zachwianie emocjonalne, niedojrzałość oraz brak typowej dla tego wieku radości z życia. Dziecko zamyka się w sobie. Do tego dochodzi presja ze strony rodziców, nakazująca, aby dzieci nie mówiły, nie ufały i nie czuły, a więc nie reagowały na patologiczną sytuację. W takich warunkach trudno o zrównoważony rozwój osobowości młodego człowieka.

Skutki syndromu DDA u dorosłych

Traumatyczne przeżycia z dzieciństwa wpływają na zachowania dorosłego człowieka. Może to się objawić niskim poczuciem własnej wartości i poczuciem winy, problemami w budowaniu więzi, a nawet całkowitym brakiem kontroli nad własnym życiem. DDA ma problemy z tworzeniem relacji międzyludzkich. Lęk przed odrzuceniem uniemożliwia znalezienie partnera i utrzymanie związku. Syndrom przeszkadza w okazywaniu uczuć i otwarciu się przed drugą osobą. Często przymus stworzenia idealnej rodzinny, całkowicie innej, niż ta, w której się wychowali, frustruje w obliczu realnej rzeczywistości. Osoby dotknięte DDA, jak wynika z badań, częściej niż inne podejmują ryzykowne zachowania seksualne oraz dopuszczają się przemocy. Narażone są także na różnego typu uzależnienia.

Rozpoznanie DDA i terapia

Powodem syndromu DDA nie jest alkohol sam w sobie lub inny czynnik uzależniający. Przyczyny leżą w dysfunkcji rodziny osoby pokrzywdzonej. Dlatego też, jak twierdzą specjaliści z Ośrodka Terapii Uzależnień Trzeźwość w Łomży, praca z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików polega przede wszystkim na rozpoznaniu poważnych stanów depresyjnych lub lękowych oraz zrozumieniu podłoża i przyczyn problemu, a także na wskazaniu mechanizmów powstałych w dzieciństwie i wciąż funkcjonujących.

Materiał partnera