Na czym polega metoda biofeedback?

Schorzenia i zaburzenia układu nerwowego stanowią przedmiot żywego zainteresowania neurologów na całym świecie. Opracowywane metody neurorehabilitacji stają się coraz bardziej skuteczne, umożliwiając lepsze życie tysiącom pacjentów. Doskonały przykład stanowi tzw. biofeedback, czyli świadome sterowanie czynnością bioelektryczną mózgu.

Z czym mamy do czynienia?

Metoda biofeedback opiera się na wizualizacji czynności bioelektrycznej mózgu. W ten sposób otrzymujemy możliwość obserwacji zachowań mózgu i wpływania na przebiegające przez niego impulsy. Aby terapia przyniosła rezultaty, wymaga zaangażowania i koncentracji ze strony pacjenta. Z biofeedback korzysta się m.in. przy rehabilitacji dzieci z ADHD, porażeniem mózgowym i padaczką. Skuteczności metody dowiedziono także przy okazji tworzenia programów treningowych dla zawodowych sportowców oraz w terapii uzależnień.

Biofeedback w praktyce

Biofeedback bazuje na nowoczesnej aparaturze pomiarowej, do której podłącza się pacjenta przy pomocy elektrod. Następnie zasiada on przed ekranem, gdzie wyświetlają się jego własne fale mózgowe (częstotliwość i amplituda), przybierające formę gry audiowizualnej. Pacjent aktywnie w tej grze uczestniczy, angażując przy okazji siłę woli, myśli i fale mózgowe. Aby osiągnąć pożądany cel (wygrać grę), należy zwiększyć aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości. To świetne ćwiczenie, pozwalające kontrolować pracę całego mózgu.

Korzyści z metody biofeedback

Odpowiednio poprowadzona rehabilitacja neurologiczna daje pozytywne rezultaty – wpływa na poprawę koncentracji i usprawnienie zdolności poznawczych. Pacjent lepiej zaznajamia się ze swoim mózgiem – przezwycięża ograniczenia związane z uszkodzeniami neuronów i wykorzystuje komórki zdrowe, tworząc zupełnie nowe połączenia neuronalne. Metoda biofeedback przyczynia się również do znaczącej redukcji napięcia nerwowego, w wyniku czego okazuje się nieoceniona w walce ze stresem, a także zaburzeniami na tle nerwicowym.

Perspektywy metody biofeedback

Biofeedback to innowacyjna metoda neurorehabilitacji, przez co wciąż stosunkowo nieznana i nieodgadniona. Bardzo dobre efekty terapii sprawiają jednak, że coraz więcej placówek diagnostyczno-terapeutycznych jest nią zainteresowanych. W chwili obecnej z tej formy rehabilitacji można skorzystać w wielu miastach Polski, np. w Ośrodku Rehabilitacji Specjalistycznej w Gdańsku. O rosnącej popularności metody biofeedback zaświadcza też coraz większa liczba organizowanych szkoleń i warsztatów, poświęconych temu zagadnieniu.

Materiał partnera