Leczenie narkomanii

Leczenie narkomanii

Narkomania od dawna jest i wciąż pozostaje poważnym problemem. W związku z dużą dostępnością dopalaczy oraz sprzedażą internetową możliwość zdobycia narkotyków ma praktycznie każdy. Narkomania, podobnie jak inne nałogi, jest możliwa do zatrzymania. Na czym polega leczenie narkomanii? Przez jakie kroki przechodzi osoba uzależniona, aby wyrwać się z nałogu? Dowiedz się więcej o terapii narkomanii.

Mechanizm działania narkomanii

Narkomania, podobnie jak alkoholizm, jest chorobą. Warto pamiętać, że nikt nie decyduje świadomie o zostaniu narkomanem, nałóg rozwija się podstępnie i niepostrzeżenie. Narkotyki uzależniają zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Osoba uzależniona, która nie przyjmie działki, odczuwa więc bardzo dotkliwe symptomy psychiczne i cielesne. Pojawiają się m.in.: lęki, obniżenie samopoczucia, apatia, niepokój, bezsenność, utrata apetytu, bóle całego ciała, dreszcze i wiele innych. Chwilowe ukojenie przynosi tylko kolejne zażycie narkotyku.

Narkoman długo nie uświadamia sobie swojego problemu, bo pod wpływem nałogu uruchamia się mechanizm wyparcia – wyjaśnia specjalista z Ośrodka Terapii Uzależnień Trzeźwość. – Osoba uzależniona jest przekonana, że może przestać brać w każdej chwili i robi to tylko dlatego, że lubi. W tym czasie jej życie coraz mocniej koncentruje się na danej substancji, tym jak ją zdobyć i ukryć to przed bliskimi. Inne przyjemności tracą na znaczeniu. Funkcjonowanie w naprzemiennie następujących stanach po zażyciu oraz na głodzie staje się coraz trudniejsze. Następuje więc rozpad więzi rodzinnych i społecznych, życia zawodowego i wszelkich innych jego dziedzin.

Jak wygląda leczenie narkomanii?

Osoba uzależniona od narkotyków może być skutecznie leczona. Służą do tego wyspecjalizowane ośrodki. Ponieważ narkomania dotyczy zarówno ciała, jak i psychiki, terapii poddawane są oba te aspekty. 

Leczenie narkomanii zaczyna się od oczyszczenia organizmu z toksycznej substancji. Tzw. detoks jest trudnym doświadczeniem, ponieważ wiąże się z wystąpieniem zespołu abstynencyjnego. Dlatego pacjent powinien pozostawać pod opieką lekarzy i terapeutów, którzy przynajmniej częściowo będą w stanie pomóc mu przez to przejść. 

Kolejny krok to gruntowna zmiana postaw, relacji z innymi, postrzegania samego siebie, motywacji życiowych i innych elementów psychiki człowieka oraz jego funkcjonowania w świecie. Służą temu: grupowa i indywidualna terapia uzależnień, grupy wsparcia oraz psychoedukacja. Metody te dają najlepszy efekt, czy są połączone. Leczenie narkomanii wymaga czasu, ale przede wszystkim chęci ze strony chorego i jego silnego pragnienia zmian.

Materiał partnera