Korony hybrydowe w stomatologii

Korony zębowe to jedno z rozwiązań, jakie wykorzystuje się w leczeniu protetycznym. Sprawdzają się one świetnie w przypadku zębów zniszczonych. Obecnie dostępne są różne rodzaje koron na zęby. Do najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych koron protetycznych zaś zaliczamy korony hybrydowe, tworzone w technologii CAD/CAM-HAC.

Czym jest korona hybrydowa w technologii CAD/CAM-HAC?

W swojej tradycyjnej formie korona, mocowana na implancie, składa się z łącznika protetycznego oraz osadzanej na nim korony. Obecnie rozwiązania nowoczesnej protetyki, oparte o technologię 3D, umożliwiają tworzenie innowacyjnych koron CEREC, w których dzięki zastosowaniu komputerowej technologii CAD/CAM-HAC poszczególne części są zintegrowane w jedną całość. W ten sposób powstaje korona hybrydowa.  

Pełnoceramiczne korony hybrydowe stanowią nowość w dziedzinie implantoprotetyki. Jeszcze do niedawna proces tworzenia korony trwał kilka dni i angażował zarówno stomatologa, jak i technika dentystycznego. Ponadto wymagał od pacjenta stawienia się na kilku wizytach w gabinecie. Obecnie zaś korony tego typu powstają w trakcie jednej wizyty. A to wszystko jest możliwe dzięki intensywnemu rozwojowi cyfrowej stomatologii. Na czym dokładnie polega technologia CAD/CAM-HAC?

Technologia CAD/CAM-HAC

Skrót CAD pochodzi od angielskiej nazwy Computer Aided Manufacturing i oznacza komputerowe wspomaganie wytwarzania, skrót CAM zaś od Computer Aided Design – komputerowego wspomagania projektowania, a skrót HAC z kolei od Hybrid Abutment Crowns, czyli nazwy, opisującej nowoczesny sposób mocnego i trwałego mocowania koron hybrydowych.

Dzięki możliwościom, jakie daje technika CAD/CAM-HAC tradycyjny wycisk w stomatologii mógł zostać zastąpiony wyciskiem optycznym. Skaner wewnątrzustny z niezwykłą dokładnością odwzorowuje oszlifowane zęby, a specjalne oprogramowanie umożliwia projektowanie koron z ogromną precyzją.

Jak wyjaśnia nasz rozmówca, stomatolog z Kliniki Unimedex w Szczecinie:

Przy wykorzystaniu komputerowej technologii CAD/CAM-HAC możemy wykonać dla naszych pacjentów korony hybrydowe na implantach już w ciągu jednej wizyty i to bez nieprzyjemnego pobierania wycisku oraz bez wysyłania pracy do laboratorium protetycznego, a następnie oczekiwania na stworzenie gotowego produktu. Dzięki takiemu rozwiązaniu, nie ma również konieczności wykonywania tymczasowych koron.

Jak widać pełnoceramiczne korony hybrydowe, wykonywane w technologii CAD/CAM-HAC, stanowią niezwykle praktyczne i wygodne rozwiązanie. Wyróżniają się one wieloma zaletami, do których tutaj należy jeszcze dodać dużą trwałość tego typu koron. Ponadto plusem takiego rozwiązania jest także możliwość uczestniczenia pacjenta w procesie projektowania odbudowy protetycznej. Lekarz stomatolog może bowiem w trakcie całego procesu konsultować z nim kształt zęba.

Materiał partnera