Badania psychologiczne kierowców

Kiedy kierowca musi przejść badania psychologiczne?

Kierowca, który pracuje w ten sposób zawodowo, powinien cechować się dobrym zdrowiem i odpowiednią kondycją psychiczną. Praca polegająca na przewożeniu osób lub towarów bywa stresująca. Dodatkowo często odbywa się pod nieustającą presją czasu. Do wykonywania takiego zawodu trzeba mieć odpowiednie predyspozycje. Dlatego badania psychologiczne są obowiązkowe dla kierowców zawodowych.

Kandydaci na jakie stanowiska powinni przejść badania psychologiczne?

Według przepisów zawartych w ustawie o ruchu drogowym (Dz.U.2019.0.2140), badaniom psychotechnicznym powinni być poddawani ludzie pracujący na etatach kurierów, dostawców, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, a także ci samozatrudnieni, którzy wykonują pracę w transporcie drogowym. Badanie kończy się orzeczeniem, ważnym przez 5 lat. Dokument ten przekazywany jest pracodawcy. Kierowcy samozatrudnieni powinni go mieć przy sobie.

Badanie psychologiczne kierowców, wykonywane w takich miejscach, jak Pracownia Psychologiczna TEST, obowiązuje również osoby zatrudnione na innych stanowiskach niż kierowca, ale użytkujące samochód służbowy, jak też pojazd prywatny do celów służbowych.

Oprócz tego do badań psychologicznych zobowiązani są kierowcy taksówek oraz zatrudnieni w firmach usługowych typu Uber czy Bolt. Ten sam obowiązek mają instruktorzy oraz egzaminatorzy nauki jazdy, motorniczy tramwajów, operatorzy ciężkich, jeżdżących maszyn budowlanych, detektywi i kandydaci na strażników miejskich.

Osobną kategorią kierowców zobowiązanych do badań psychologicznych są osoby skierowane przez Policję z powodu naruszenia przepisów drogowych, zwłaszcza w przypadku przekroczenia 24 punktów karnych i spowodowania wypadku drogowego, w którym ktoś ucierpiał lub poniósł śmierć.

Co wchodzi w zakres badania psychologicznego kierowców?

Badania psychologiczne kierowców składają się z kilku etapów. Pierwszy z nich to wywiad z osobą badaną i obserwacja jej zachowania. Następnie są przeprowadzane czynności przy pomocy narzędzi diagnostycznych. Końcowy etap to dokładny opis osoby badanej pod kątem sprawności psychomotorycznej i intelektualnej, osobowości ze zwróceniem uwagi na zdolność reagowania w trudnych sytuacjach oraz badania dojrzałości społecznej.

Kiedy psycholog może odmówić badania?

Osoba przeprowadzająca badanie może z niego zrezygnować w przypadku, gdy badany ma nieaktualne skierowanie lub poinformuje badającego o własnym złym stanie zdrowia lub o fatalnym samopoczuciu. Badający przerwie czynności, gdy osoba badana jest pod wpływem środków odurzających.

Materiał partnera