szczepionki

Jakie standardy powinna spełniać lodówka do szczepionek?

Szczepionka to szczególny produkt, wymagający specyficznych warunków przechowywania, mających na celu zachowanie najwyższego bezpieczeństwa – podanie pacjentowi przegrzanej lub nawet chwilowo zamrożonej szczepionki może stanowić poważne zagrożenia dla jego zdrowia, a nawet życia. Z tego powodu, leki te muszą być składowane w specjalnych, przeznaczonych do tego celu lodówkach umożliwiających zachowanie właściwych warunków termicznych.

Optymalna temperatura chłodzenia

Szczepionki są lekami pochodzenia biologicznego, a co za tym idzie, wykazują szczególną wrażliwość na warunki, w których są przechowywane – przede wszystkim na zmiany temperatury. Z tego powodu tak istotne jest, aby przechowywać je w optymalnej, stabilnej temperaturze, czyli w warunkach łańcucha chłodniczego, który wynosi od +2 do +8 stopni C. Nieprzestrzeganie tych zasad może doprowadzić do przegrzania lub czasowego zamrożenia szczepionki, która w konsekwencji straci swoją skuteczność, a podanie jej pacjentowi może spowodować poważne zagrożenia zdrowia lub życia. Z tego powodu lodówka przeznaczona do przechowywania szczepionek musi spełniać ściśle określone wymagania, pozwalające na składowanie ich w odpowiednich warunkach. Tego typu specjalistyczny sprzęt dostępny jest w firmie FROST, oferującej sprzedaż i montaż urządzeń chłodniczych. Ponadto, bardzo istotne jest, aby w celu zachowania najwyższej ostrożności przestrzegać również kilku ważnych zasad: żeby utrzymać w chłodziarce obieg powietrza należy rozmieszczać w niej leki w taki sposób, aby nie stykały się ze ściankami wewnętrznymi. Szczepionek nie można ustawiać na drzwiach lodówki ani przechowywać w jednej chłodziarce razem z innymi preparatami – jeśli jednak zajdzie taka konieczność, należy umieścić je na oddzielnych półkach.

Monitorowanie temperatury

W celu zapobieżenia przegrzaniu lub zamrożeniu szczepionek, należy mieć na względzie, iż urządzenia przeznaczone do ich przechowywania muszą być stale monitorowane, dlatego istotne jest, aby lodówka wyposażona była w termometr z odczytem zewnętrznym umożliwiającym kontrolowanie temperatury oraz alarm dźwiękowy i świetlny informujący o przekroczeniu parametrów termicznych, uszkodzeniu czujników i otwarciu drzwi. Chłodziarka powinna również mieć zasilanie bateryjne, na wypadek wystąpienia awarii. Powinniśmy zwrócić uwagę również na to, aby posiadała oddzielne, zamykane komory utrzymujące jednolitą temperaturę, których celem jest zapewnienie prawidłowej izolacji. Dobrze jest, aby na drzwiach lodówki nie było zamontowanych półek, dzięki czemu unikniemy ryzyka nieodpowiedniego składowania szczepionek. Ważne jest również, aby lodówka wyposażona była w złącze USB umożliwiające szybki przekaz danych do komputera.

Materiał partnera