Perymetria

Jakie istotne dla lekarza informacje pozwala uzyskać perymetria?

Perymetria, czyli badanie pola widzenia, to jedno z najważniejszych badań diagnostycznych, jakie wykonuje się w gabinetach okulistycznych. Celem wykonania takiego badania jest sprawdzenie, czy w polu widzenia u pacjenta nie ma żadnych ubytków. Wykonanie badania jest przydatne nie tylko w trakcie standardowego badania wzroku, ale także np. w diagnostyce jaskry oraz innych chorób oczu, przede wszystkim tych związanych z działaniem nerwu wzrokowego i siatkówki oka. W naszym artykule dokładniej opisujemy, na czym polega perymetria, czyli jaki jest przebieg badania oraz jakie są najczęstsze wskazania do jego przeprowadzenia.

Co to jest perymetria?

Perymetria komputerowa to badanie, które pozwala na określenie nawet najdrobniejszych ubytków w polu widzenia, czyli w zakresie widzianej przez oko przestrzeni. Badanie to jest więc bardzo przydatne przede wszystkim w diagnostyce różnego typu chorób siatkówki oka lub przy diagnostyce chorób, które polegają na przerwaniu łączności dróg, przez które odprowadzane są bodźce do ośrodków w mózgu. Dokładnym celem przeprowadzenia badania pola widzenia metodą perymetrii komputerowej jest precyzyjne sprawdzenie przestrzeni widzianej, bez poruszania gałką oczną. Brak ubytków w polu widzenia będzie dla lekarza znakiem, że siatkówka w oku pacjenta na całym obszarze prawidłowo odbiera dochodzące do niej wrażenia wzrokowe. Jest też sygnałem, że u pacjenta nie zachodzą żadne problemy związane z nieprawidłowym działaniem nerwu wzrokowego oraz płatów potylicznych kory mózgowej.

Na czym polega wykonanie badania?

Samo badanie jest stosunkowo proste i nie wymaga wcześniejszego przygotowania pacjenta. Jedyne co warto zrobić, to powiedzieć mu wcześniej, najlepiej jeszcze przed planowaną wizytą, żeby na badanie zgłosił się możliwie wypoczęty, tak żeby w trakcie badania był w stanie się właściwie skupić i w pełni współpracować z lekarzem. W trakcie badania pola widzenia pacjent przebywa w pozycji siedzącej. Do wykonania badania wykorzystuje się polomierz. Badanie jest całkowicie nieinwazyjne i bezbolesne. W jego trakcie pacjent patrzy jednym okiem na ekran monitora i sygnalizuje słownie lub przy użyciu przycisku, gdy tylko zauważy na monitorze pojawienie się świetlnego punktu. Sygnał od pacjenta powoduje zaznaczenie na mapie pola widzenia punktu. Przeprowadzenie badania dla obu oczu oddzielnie pozwala na stworzenie dokładnej mapy i określenie miejsc, w których zaistniały ubytki w polu widzenia. Ich stwierdzenie daje lekarzowi istotne informacje, które pozwalają zaplanować dalszą diagnostykę.

Jakie są najczęstsze wskazania do przeprowadzenia perymetrii?

O to, w jakich przypadkach najczęściej przeprowadzana jest w gabinetach okulistycznych perymetria, czyli badanie pola widzenia, zapytaliśmy naszego rozmówcę, specjalistę i doradcę klientów z firmy Poland Optical, która jest jednym z najbardziej cenionych w kraju dystrybutorów wysokiej klasy urządzeń okulistycznych i optycznych. Odpowiedział nam, że:

Najczęstszymi wskazaniami do przeprowadzenia badania pola widzenia są podejrzenia dotyczące występowania u pacjenta chorób nerwu wzrokowego i siatkówki, jaskry lub różnego typu schorzeń neurologicznych. Dokładne określenie i analiza wykrytych ubytków w polu widzenia znacznie przyspiesza postawienie właściwej diagnozy powstałego u pacjenta problemu i rozpoczęcie opracowywania planu leczenia.

Najczęstszym wskazaniem do przeprowadzenia badania pola widzenia jest znaczące pogorszenie ostrości widzenia, częste bóle głowy oraz nadciśnienie tętnicze. Istotnym wskazaniem do przeprowadzenia perymetrii komputerowej są też objawy polegające na niewyraźnym widzeniu przedmiotów, które znajdują się przed lub po bokach pola widzenia.  

Materiał partnera