pracownicy branży gastronomicznej

Jakie badania powinni przechodzić pracownicy branży gastronomicznej?

Praca w branży gastronomicznej wymaga nie tylko przygotowania i umiejętności, lecz także szczególnej koncentracji na przestrzeganiu zasad higieny. Z tego względu osoby, które mają zostać zatrudnione miejscach prowadzących tego typu działalność, powinny przejść specjalistyczne badania.  Sanepid oraz lekarz medycyny pracy muszą potwierdzić, że nie ma przeciwwskazań, aby podjąć pracę w lokalu serwującym jedzenie.  A jakie badania należy wykonać?

Jakie badania należy przejść, by pracować w gastronomii?

Pierwszym krokiem, który należy wykonać, jest udanie się do Państwowej Inspekcji Sanitarnej (zwanej potocznie Sanepidem). Badanie kału, jakie się tam wykonuje, pozwala wykluczyć bakterie salmonelli w organizmie. Jej nosicielstwo jest oczywistym przeciwwskazaniem do podjęcia pracy
w branży gastronomicznej. Probówki są dostarczane najpóźniej w ciągu 72 godzin od pobrania pierwszej z nich, a wyniki badania można odebrać po siedmiu dniach.

Aby jednak dopełnić wszystkich formalności, należy udać się do lekarza medycyny pracy, ponieważ to on wydaje orzeczenie na podstawie uzyskanych wyników badania.

Gdzie wykonać badania sanitarne?

Jak mówi specjalista z Centrum Medycyny Pracy s.c. NZOZ, badania sanitarne pracowników odbywają się wtedy, gdy pracodawca wyda stosowne skierowanie. Po przeprowadzeniu wywiadu oraz diagnostyki badanemu wydawana jest książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych. Jej posiadanie uprawnia do wykonywania prac związanych z produkcją, pakowaniem, a także dystrybucją żywności. Książeczka jest również niezbędna wtedy, gdy pracownik zajmuje się przygotowywaniem posiłków lub pracuje z naczyniami, w których przechowuje się żywność.

Pozytywne przejście badań sanitarnych jest absolutnie niezbędne do podjęcia pracy w branży gastronomicznej. Lekarz medycyny pracy rzetelnie ocenia i diagnozuje badanego, a także analizuje wyniki danych z Sanepidu.

Badania sanitarne powinny być przeprowadzane tuż przed podjęciem pracy w lokalu gastronomicznym. Lekarz medycyny pracy może dokonać także wpisu w książeczce sanepidowskiej, chociaż od pewnego czasu nie jest to obowiązkowe. Data ważności takiego orzeczenia może być różna. Zdarza się, że lekarze wystawiają je bezterminowo, a inni zlecają powtórzenie badań po jakimś czasie.

Ważna książeczka sanepidowska jest częstym wymogiem pracodawców działających w branży gastronomicznej, dlatego niezwykle ważne jest, aby pracownik poddał się badaniom sanitarnym medycyny pracy. Praca w miejscach, gdzie przechowywana i sprzedawana jest żywność wymaga szczególnej troski o higienę, a badania są jednym z jej przejawów.

Materiał partnera