rozpoznanie choroby Alzheimera

Jak zdiagnozować chorobę Alzheimera?

Choroba Alzheimera to efekt odkładania się w mózgu białek o patologicznej strukturze, które powodują zanik neuronów i ich połączeń. Choroba przejawia się trudnościami w prawidłowym funkcjonowaniu i kontaktach społecznych oraz zaburzeniami pamięci. Najczęściej dotyka osób starszych, szczególnie kobiet. Rozpoznanie choroby nie jest prostym zadaniem, często następuje dopiero w drugiej lub trzeciej fazie choroby ze względu na zbyt małą ilość objawów.

Aby rozpoznać chorobę Alzheimera należy przeprowadzić szereg badań diagnostycznych. Przede wszystkim trzeba ocenić czy występuje stan otępienia. Można to zweryfikować przeprowadzając wywiad z pacjentem lub jego opiekunem.

Należy wykonać testy neuropsychologiczne, które pozwalają rozpoznać rodzaj braków poznawczych oraz stopień ich zaawansowania – tłumaczy neurolog.

Jeżeli występują, powinno się wykluczyć inne przyczyny mogące powodować otępienie. W tym celu przeprowadza się:

  • badania laboratoryjne,
  •  konsultacje neurologiczne, psychiatryczne oraz internistyczne,
  • badania obrazowe – tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny.

W dalszej kolejności przeprowadza się badanie biomarkerów, które pozwalają rozpoznać chorobę Alzheimera dzięki potwierdzeniu biochemicznego, neurozwyrodnieniowego procesu, który toczy się w mózgowiu.

Symptomy, które mogą świadczyć o chorobie Alzheimera

Objawy, które mogą oznaczać chorobę Alzheimera, nie występują nagle. Pojawiają się stopniowo, czasem przez wiele lat, i nie są jednakowe dla wszystkich chorych. Pierwszy etap to zapominanie i delikatne uczucie zagubienia. Symptomy można podzielić na poznawcze, funkcjonalne i behawioralne.

Objawy poznawcze polegają na:

  • niewystarczającej znajomości bieżących wydarzeń,
  • powtarzaniu tych samych pytań i historii,
  • gubieniu przedmiotów w domu,
  • gorszej organizacji i planowaniu.

Objawy funkcjonalne:

  • zahamowanie umiejętności wykonywania czynności dnia codziennego i bardziej skomplikowanych zadań,
  • zaburzenia kontroli równowagi i zwieraczy,
  • trudności w ubieraniu, posługiwaniu się pieniędzmi oraz utrzymaniu higieny osobistej.

Objawy behawioralne dotyczą ataków agresji, urojeń, depresji oraz zaburzeń jedzenia.

Czy można wyleczyć chorobę Alzheimera?

Na ten moment nie można zapobiec ani wyleczyć choroby Alzheimera. Wszystkie dostępne formy leczenia wpływają jedynie na poprawienie komfortu życia oraz wspierają redukcję objawów. Osoba chora powinna być pod stałą opieką lekarza. Poza farmakologią, osobom z Alzheimerem, zaleca się terapię psychologiczną. Może to być trening pamięci, wywoływanie wspomnień przy użyciu zdjęć lub pamiątek, utrwalanie umiejętności oraz stworzenie bezpiecznego, przyjaznego otoczenia.

Materiał partnera