osoby schorowane dlugoterminowa opieka pielegniarska

Jak zapewnić godne warunki osobom schorowanym?

Zapewnienie właściwej opieki i optymalnych warunków osobom schorowanym to trudne i odpowiedzialne zadanie wymagające empatii, uwagi i wyczucia. Ludzie cierpiący na poważne, przewlekłe choroby często stają się niesamodzielni i wymagają stałej pomocy, a także dostosowania mieszkania do swoich potrzeb. Najważniejsze jest jednak zapewnienie im poczucia, że nie są pozostawieni sami sobie oraz otoczenie miłością i troską. W jaki sposób możemy zapewnić godne życie osobom ciężko chorym?

Przyjazne warunki w domu i codzienna opieka nad chorym

Schorowane osoby zwykle spędzają większość czasu we własnym domu pod opieką najbliższej rodziny. By uczynić ich funkcjonowanie maksymalnie komfortowym, należy dostosować mieszkanie do potrzeb chorego – usunąć przeszkody komunikacyjne, ułatwić korzystanie z łazienki, zadbać o łatwy dostęp do telefonu i ogólne bezpieczeństwo. Wszystko zależy oczywiście od rodzaju choroby i stopnia niepełnosprawności osoby, którą się opiekujemy. Innych modyfikacji wymaga człowiek leżący, innych poruszający się na wózku inwalidzkim czy o kulach, a jeszcze innych osoba chora psychicznie lub cierpiąca na demencję.

Codzienna opieka nad schorowaną osobą to ogromne wyzwanie obejmujące z jednej strony dbanie o wymiar fizyczny: higienę, dietę, podawanie leków, wizyty u lekarza, a z drugiej o samopoczucie psychiczne chorego, który nierzadko wpada w depresję, czuje się niepotrzebny, osamotniony, wykluczony z życia społecznego. W ramach możliwości trzeba więc taką osobę aktywizować, umożliwić jej spotkania towarzyskie i rozwój zainteresowań, zorganizować wyjście z domu, a przede wszystkim uważnie słuchać i reagować na jej prośby i życzenia.

Na czym polega długoterminowa opieka pielęgniarska?

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest formą pomocy osobom przewlekle lub obłożnie chorym w każdym wieku i polega na zapewnieniu im opieki medycznej bez wychodzenia z domu. Z tego świadczenia mogą korzystać chorzy niewymagający leczenia szpitalnego, ale potrzebujący regularnych zabiegów wykonywanych przez wykwalifikowaną pielęgniarkę, między innymi:

  • zmiany opatrunków,
  • profilaktyki i leczenia odleżyn,
  • karmienia z wykorzystaniem przetoki lub sondy,
  • wlewów dożylnych i zastrzyków,
  • pomocy w pionizacji, ćwiczeń czynnych i biernych.

Jest to więc duże wsparcie w zapewnieniu choremu jak najlepszej opieki i warto z niego korzystać. Opieka pielęgniarska obejmuje także nauczenie opiekunów chorego, w jaki sposób prawidłowo spełniać jego potrzeby i doradztwo w sprawie pozyskania dodatkowych środków pieniężnych oraz sprzętów medycznych i rehabilitacyjnych.

Kiedy niezbędna jest opieka paliatywna?

Jak mówi dr n. med. Tomasz Dzierżanowski, specjalista medycyny paliatywnej z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej:

Zgodnie z definicją WHO opieka paliatywna może być włączona na każdym etapie ciężkiej, zagrażającej życiu choroby, jeśli pacjent wymaga leczenia objawów. Może być sprawowana równolegle z leczeniem onkologicznym, a nie jest rozpoczynana dopiero po jego zakończeniu. Nie jest to wyłącznie opieka końca życia, gdyż u coraz większej liczby pacjentów z dotychczas nieuleczalną śmiertelną chorobą udaje się uzyskać całkowitą remisję (ustąpienie choroby), i przez wiele lat chorzy ci cieszą się relatywnie dobrym zdrowiem.

Hospicja domowe zapewniają opiekę paliatywną w domu chorego – regularnie odwiedza go lekarz, pielęgniarka, a także w razie potrzeby psycholog lub fizjoterapeuta. Wszystko po to, by podnieść jakość życia osoby cierpiącej na poważną chorobę i jej najbliższych. Gdy opieka nad chorym w domu przekracza możliwości opiekunów, warto rozważyć hospicjum stacjonarne. Niezależnie od formy opieki pracownicy hospicjum dbają o uśmierzanie bólu, rehabilitację, spełnianie codziennych potrzeb (karmienie, przebieranie, mycie), a także, co nie mniej ważne, zapewniają psychiczne i duchowe wsparcie – w tym wizyty duchownego na życzenie chorego oraz opiekę psychologiczną dla jego rodziny. Opieka paliatywna zdecydowanie pomaga więc w zapewnieniu godnych warunków osobom śmiertelnie chorym.

Materiał partnera