dofinansowanie na wózek inwalidzki

Jak uzyskać dofinansowanie do wózka inwalidzkiego?

Decyzją Ministra Zdrowia dofinansowanie do wózka inwalidzkiego może sięgać od 600 do 3000 złotych. Wysokość refundacji uzależniona jest od typu i modelu sprzętu. Rodzaj wózka, na który przysługuje dofinansowanie, jest ściśle określony i uzależniony od schorzenia świadczeniobiorcy. Wyjaśniamy, w jaki sposób można uzyskać dofinansowanie i jakie formalności należy wypełnić.

Dofinansowanie do wózka inwalidzkiego – komu przysługuje?

Aby uzyskać dotację do wózka inwalidzkiego należy mieć aktualne ubezpieczenie zdrowotne, posiadać niezbędne dokumenty oraz przejść odpowiednie kroki. Pierwszym z nich jest uzyskanie zlecenia na wózek inwalidzki, które może wystawić lekarz specjalista, bądź lekarz medycyny rodzinnej. Na etapie wypisywania sprzętu dla chorego, lekarz łączy się bezpośrednio z NFZ o potwierdza zlecenie. Jeśli nie ma takiej możliwości, pacjent udaje się do placówki NFZ (odpowiedniej do miejsca zamieszkania) i tam potwierdza wniosek. 

Z potwierdzonym zleceniem należy udać się do sklepu z artykułami medycznymi, realizującym wnioski Narodowego Funduszu Zdrowia.

Inne źródła dotacji na wózek inwalidzki

W  przypadku wózków inwalidzkich można wybrać sprzęt, którego koszty zakupu w pełni pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia. Ponadto, jeżeli cena sprzętu przekracza otrzymane dofinansowanie można ubiegać się o dotację z innych Instytucji Państwowych, takich jak Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W takiej sytuacji należy w odpowiedniej instytucji przedłożyć:

  • kserokopię zlecenia wydanego przez NFZ,
  • fakturę na odebrany wózek inwalidzki (musi zawierać wysokość wpłaty własnej oraz wysokość refundacji),
  • oświadczenie o miesięcznych dochodach w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wniosek o dofinansowanie,
  • numer NIP.

Na co zwrócić uwagę kupując wózek inwalidzki?

Jak wskazuje pracownik sklepu zaopatrzenia medycznego Medicall: Kupując wózek inwalidzki trzeba pamiętać, że jest to narzędzie służące osobie mającej problemy z samodzielnym poruszaniem się, dlatego sprzęt powinien być zakupiony w wyspecjalizowanym punkcie, aby był bezpieczny. Trzeba dostosować wózek do danego schorzenia pacjenta oraz do jego wagi, wzrostu i warunków, jakie są w domu (szerokość drzwi, występowanie progów, wielkość łazienki).

Wózek inwalidzki jest sprzętem niezbędnym dla osób zmagających się z chorobami układu ruchu, które uniemożliwiają im samodzielne poruszanie i funkcjonowanie. Dofinansowanie na wózek inwalidzki przysługuje osobie dorosłej, co 4 – 5 lat, w zależności od rodzaju wózka oraz każdemu dziecku od 3. do 18. roku życia (raz na 3 lata).   

Materiał partnera