badanie kierowców

Jak przebiegają badania lekarskie kierowców?

Badania lekarskie kierowców, wchodzące w skład medycyny pracy, można podzielić na dwie kategorie, w zależności od tego, czy badanie te są nam potrzebne do przedłożenia w odpowiednim wydziale komunikacji, w związku ze złożeniem wniosku o wydanie prawa jazdy, czy też wykonujemy je profilaktycznie, z racji uprawianego zawodu. Jak dokładnie przebiegają?  

Badania lekarskie kierowców pozwalają na wydanie odpowiedniego zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia wszelkich pojazdów samochodowych. Zalicza się do nich badania psychotechniczne, okulistyczne, neurologiczne, laryngologiczne, a także, w niektórych przypadkach, laboratoryjne. W zależności od tego, czy jesteśmy zawodowymi kierowcami, czy też robimy badania w związku z prawem jazdy, mają one nieco inny przebieg.

Badania na prawo jazdy

Badanie lekarskie kierowców na prawo jazdy, zarówno na kategorię A jak i B, nie wymaga przygotowania. Należy pamiętać o tym, aby być wyspanym i nie zażywać przed badaniem środków odurzających ani nie pić alkoholu. Należy mieć przy sobie dowód tożsamości i okulary lub soczewki, jeśli mamy poważną wadę wzroku. W przypadku chorób przewlekłych, powinniśmy mieć ze sobą dokumentację medyczną oraz aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza prowadzącego. Następnie zostaniemy poproszeni o wypełnienie oświadczenia, dotyczącego stanu zdrowia oraz nagłówka karty badania lekarskiego. Lekarz orzecznik przeprowadzi z nami wywiad i na tej podstawie wypełni odpowiednie dokumenty. Ponadto dokona on oceny stanu zdrowia narządów wzroku, słuchu, równowagi, układów ruchu, sercowo-naczyniowego, oddechowego, nerwowego oraz zmierzy poziom cukru we krwi. Na podstawie rozmowy dokona oceny stanu psychicznego, a także wykryje ewentualne objawy, świadczące o uzależnieniu od alkoholu i środków odurzających. Zapyta nas także, czy stosujemy produkty lecznicze, mogące mieć wpływ na kierowanie pojazdami.

W przypadku osób, które ubiegają się o stanowisko pracy kierowcy, czyli kategorie C, D, C+E oraz D+E, diagnostyka zostaje poszerzona o badanie pola widzenia (perymetria), ocenę widzenia zmierzchowego, reakcji na olśnienie i widzenia barwy czerwonej (nyktometria) oraz badanie słuchu. Wszystkie wymienione wyżej badania przeprowadzimy w niemal każdej przychodni medycyny pracy. Godnym uwagi jest Centrum Medycyny Pracy „Hipokrates”, oferujące szerokie spektrum badań i szybki czas ich wykonania.

Badania dla kierowców zawodowych

Kierowcy zawodowi podlegają badaniom profilaktycznym, wstępnym oraz okresowym zgodnie z Ustawą o Transporcie Drogowym. W zakres tych badań wchodzi konsultacja u okulisty, neurologa, laryngologa. Badana jest perymetria i nyktometria, a także określane jest stężenie cukru we krwi. Ponadto badania te obejmują psychotechnikę, czyli testy pisemne oraz aparaturowe.

Materiał partnera