suplementy diety

Jak powstają suplementy diety?

Dobrze skomponowana dieta powinna dostarczyć organizmowi wszystkich potrzebnych mu do sprawnego funkcjonowania składników. Niestety w praktyce jest to trudne do osiągnięcia, na szczęście niedobory ważnych z punktu widzenia zdrowia substancji można wyrównać, stosując suplementy diety. Dzięki starannie dobranym procedurom i zachowywaniu odpowiednich reżimów technologicznych mogą one być niezastąpionym źródłem witamin oraz mikro- i makroelementów.

Jak wytwarza się suplementy diety?

Suplementy diety są w myśl przepisów traktowane jako żywność, więc obowiązujące w ich przypadku regulacje są identyczne, jak te które muszą być przestrzegane przy wytwarzaniu innych wyrobów przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Proces produkcji suplementów diety musi się więc odbywać z zastosowaniem systemu Analizy Ryzyka i Kontroli Punktów Krytycznych (HACCP). Bardzo często suplementy są jednak wytwarzane na liniach produkcyjnych wykorzystywanych do produkcji farmaceutyków, zdarza się więc, że stosowane są procedury kontroli bezpieczeństwa i jakości wymagane w Kodeksie Dobrych Praktyk obowiązującym firmy z branży farmaceutycznej. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że zdecydowana większość suplementów powstaje z użyciem naturalnych składników pochodzenia roślinnego lub odzwierzęcego, co przypomina nieco produkcję preparatów ziołowych, choć suplementy w przeciwieństwie do ziół mają ściśle ustalone normy zawartości kluczowych komponentów.

Jakie informacje muszą towarzyszyć suplementowi?

W procesie produkcji i dystrybucji suplementów diety bardzo dużą rolę odgrywa rzetelne informowanie klienta o wszystkich właściwościach preparatu. Zgodnie z przepisami na opakowaniu muszą się znaleźć składniki, które zawiera suplement wraz z podaniem ich właściwości. Konieczne jest również wskazanie zalecanego spożycia, co ułatwia jego właściwe i bezpieczne dawkowanie. Potrzebne będzie także ostrzeżenie o możliwych skutkach przekroczenia maksymalnej dawki. Niezbędne będą wskazówki co do przechowywania wyrobu. Dobrzy i sprawdzeni producenci suplementów diety (jak np. firma DDB z Ornety wytwarzająca środki o najwyższej jakości), posiadający wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia przestrzegają także zasad mówiących o zakazie umieszczania informacji o właściwościach leczniczych preparatu lub mogących sugerować ich istnienie. Jest to ważne, bo choć suplementy pomagają w odpowiednim funkcjonowaniu organizmu, wspierając go przy brakach występujących podczas choroby czy bezpośrednio po niej, to nie mogą być używane jako produkty lecznicze.

Materiał partnera