Wpływ alkoholu na zdrowie fizyczne

Jak nadużywanie alkoholu wpływa na zdrowie?

Uzależnienie od alkoholu to problem, który dotyka około 800 tysięcy Polaków, natomiast osób nadużywających jest prawie czterokrotnie więcej. Alkohol jest także bezpośrednią przyczyną śmierci blisko 10 tysięcy osób w ciągu roku. Aby uświadomić sobie skalę tego zjawiska, warto przyjrzeć się, w jaki sposób alkohol oddziałuje na organizm człowieka i z jakimi konsekwencjami, zarówno fizycznymi, jak i psychicznymi mogą zmagać się osoby nadużywające.

Wpływ alkoholu na zdrowie fizyczne

Alkohol etylowy spożywany w nadmiernych ilościach jest dla organizmu człowieka trucizną, powodując szereg schorzeń i uszkodzeń organów wewnętrznych. Potrafi zaburzać krążenie oraz pracę układu nerwowego, oddechowego oraz trawiennego. Odpowiada także za rozwój niektórych nowotworów, zaburzenie pracy jelit, uszkodzenie śluzówek oraz utrudnienie wchłaniania pokarmów. Właśnie dlatego tak ważne jest leczenie uzależnienia od alkoholu, ponieważ wiele zmian w organizmie można cofnąć, zanim nie dojdzie do trwałych uszkodzeń.

Nadużywanie alkoholu nie bez powodu kojarzy się szczególnie z marskością wątroby, ponieważ jest to najczęstszy czynnik wpływający na występowanie tej choroby. Narząd ten jest szczególnie narażony na szkodliwe działanie alkoholu etylowego, ponieważ to właśnie w wątrobie alkohol rozkładany jest na aldehyd octowy, który później wydalany jest przez nerki. Alkohol upośledza także pracę trzustki, ale może dotknąć dowolnego organu, jeżeli przez używkę niedostarczane są witaminy niezbędne do poprawnego funkcjonowania organizmu. Aby nie dopuścić do uszkodzeń organizmu, warto upewnić się, czy picie nie wymknęło się spod kontroli, odwiedzając Poradnię Leczenia Uzależnień ANA w Krakowie.

Nadużywanie alkoholu a zdrowie psychiczne

Jednak nadużywanie alkoholu to nie tylko zaburzenia funkcjonowania organizmu, ponieważ używka wpływa także na procesy psychiczne. Już sam stan upojenia spowalnia reakcje człowieka, rozprasza uwagę, pogarsza wzrok i ocenę odległości oraz wzmaga senność. W skrajnych przypadkach nadmierne spożywanie alkoholu może doprowadzić do halucynozy alkoholowej, będącej psychozą, w której omamy mają charakter słuchowy (osoby pod wpływem słyszą nieistniejące głosy) oraz paranoi alkoholowej (zespołu Otella), która dotyka mężczyzn i polega na uciążliwych urojeniach dotyczących niewierności partnerki.

Długotrwałe spożywanie alkoholu może doprowadzić do problemów na gruncie społecznym i rodzinnym, ponieważ mogą pojawić się problemy z przemocą, stresem, czy ogólną sytuacją materialną. Może spowodować również zaburzenia zdrowotne oraz psychiczne członków rodziny, takie jak współuzależnienie czy syndrom DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików).

Materiał partnera