Akupunktura

Główne założenia medycyny holistycznej 

Jednym z głównych założeń medycyny holistycznej jest indywidualne podejście do pacjenta lub pacjentki. Zgodnie z jej ideą, wyłącznie kompleksowy wgląd w ciało, a także psychikę i energię człowieka, może przywrócić mu równowagę. Podczas gdy obecna medycyna akademicka ucieka się zaledwie do leczenia objawów choroby, w przypadku podejścia holistycznego, należy skupić się również na przyczynie, która w każdym przypadku może być przecież inna.

Czym jest medycyna holistyczna? 

Aby zacząć od wyjaśnienia, czym w zasadzie jest medycyna holistyczna, warto podkreślić w pierwszej kolejności, czym ona z pewnością nie jest. Nie należy jej, przede wszystkim, mylić z medycyną niekonwencjonalną – nazywaną przez niektórych nawet pseudomedycyną. Opiera się ona bowiem na metodach mających działanie lecznicze i korzysta także z pomocy medycyny akademickiej.

Najprościej ujmując, medycyna holistyczna przypomina o tym, o czym medycyna akademicka zdążyła przez lata, zwłaszcza ostatnie, zapomnieć. W jej założeniu, do każdej osoby powinno się podejść w sposób indywidualny i nie uciekać się jedynie do leczenia choroby, lecz całego człowieka, by przywrócić mu utraconą harmonię. W myśl jej koncepcji, jedynie kompleksowy wgląd w ciało, psychikę i energię duchową, może dać obraz rzeczywistej kondycji.

Podsumowując, przy porównaniu medycyny holistycznej do medycyny akademickiej, główną różnicą, na którą należy zwrócić uwagę jest przypomnienie o sferze psychicznej i duchowej człowieka. Zgodnie z jej założeniami, nie można przywrócić harmonii samemu ciału jeśli zaburzona jest praca na poziomie dwóch pozostałych elementów, które stanowią jedną, integralną całość.

Na czym opiera się medycyna holistyczna? 

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, medycyna holistyczna nie jest wcale nowym podejściem. Jej praktyki sięgają bowiem, nawet do tradycyjnej medycyny chińskiej, z której czerpie wiele swoich założeń. Utrzymanie równowagi między ciałem a sferą psychiczną, a także duchową człowieka jest w Chinach jedną ze współczesnych i popularnych praktyk medycznych, mających w dodatku ponad dwu i pół tysięczną historię.

Odwołując się do tradycyjnej medycyny chińskiej, dla której kluczowe jest pięć elementów, czyli: Drzewo, Ogień, Ziemia, Metal oraz Woda, człowiek musi zachować między nimi, należytą harmonię. Poszczególne organy i okręgi w naszym ciele podlegają jednemu, konkretnemu z tych pięciu żywiołów. Np. na okręg płuc i jelita grubego, musimy patrzeć poprzez pryzmat Metalu, do którego należą. Rozumiejąc każdy z tych żywiołów, jego siłę, miejsce w przyrodzie i rolę w naturze, możemy zrozumieć organizm oraz jego potrzebę zachowania harmonii – wyjaśnia specjalistka z firmy Energy, zajmującej się produkcją oraz sprzedażą preparatów pochodzenia naturalnego opartych na holistycznym podejściu.

W medycynie holistycznej możemy również znaleźć wiele elementów medycyny naturalnej, jak np. techniki relaksacyjne, akupunktura, akupresura, homeopatia czy ziołolecznictwo. Warto jednak nadmienić, że tutaj, w przypadku ich wykorzystywania będą one stanowiły pomoc w utrzymaniu harmonii organizmu, a nie zastąpienie medykamentów służących do leczenia konkretnej choroby.

Materiał partnera