badanie lampą szczelinową

Do wykonywania jakich badań wykorzystuje się lampy szczelinowe?

W XXI wieku wyposażenie niemal każdego gabinetu okulistycznego wygląda podobnie. Jednym z głównych elementów wyposażenia takich gabinetów i jednym z głównych narzędzi pracy okulisty są lampy szczelinowe. Urządzenia te czasami są także nazywane biomikroskopami szczelinowymi i pozwalają wykonywać bardzo dokładne badania ludzkiego oka. W naszym artykule dokładniej tłumaczymy, co to jest lampa szczelinowa, jak wygląda przeprowadzane nią badanie okulistyczne oraz jakie choroby i schorzenia można  z jej użyciem zdiagnozować.

Co to jest lampa szczelinowa?

Każda lampa szczelinowa zbudowana jest w podobny sposób i składa się ze źródła światła oraz z części mikroskopowej. Część mikroskopowa lampy szczelinowej zbudowana jest z dwóch soczewek, dzięki czemu wykonując badanie można uzyskać trójwymiarowy obraz oka, który jeszcze bardziej ułatwia stworzenie prawidłowej diagnozy zaobserwowanego problemu. Stosowane obecnie w gabinetach okulistycznych lampy szczelinowe dają też możliwość dużego powiększenia obrazu badanego oka. Najczęściej lekarz w celu ułatwienia sobie diagnostyki zauważonych problemów oczu u pacjentów mogą powiększać otrzymany obraz oka sześcio-, dziesięcio-, szesnasto- lub nawet czterdziestokrotnie!  Niektóre modele lamp szczelinowych, dzięki posiadaniu wewnętrznych linii lub siatki kątowej, które można nałożyć na uzyskany obraz, dają możliwość dokładnego zmierzenia obserwowanych struktur oka. Dodatkowo zainstalowane w lampie szczelinowej źródło światła w miarę potrzeby daje możliwość nakierowania podczas prowadzonego badania na oko rozproszone lub skupione światło. To także znacznie rozszerza możliwości przeprowadzanego w taki sposób badania.

Co bardzo ważne, w lampach szczelinowych zastosowano także specjalne filtry, które pozwalają na jeszcze dokładniejsze uwidocznienie konkretnych struktur oka. W każdej wysokiej klasy lampie szczelinowej znajdują się więc m.in. filtry zielone, czyli bezczerwienne, które pozwalają na lepsze zobrazowanie ścieżki i wzoru naczyń krwionośnych, filtry kobaltowo-niebieskie, które pokazują miejsca ubytku lub pęknięcia nabłonka rogówki oraz filtry, które mają za zadanie redukcję silnego natężenia światła.

Przygotowania do badania z wykorzystaniem lampy szczelinowej

Pełne badanie diagnostyczne z wykorzystaniem lampy szczelinowej jest wykonywane po wcześniejszym podaniu pacjentowi do oczu specjalnego preparatu rozszerzającego źrenicę. Dzięki temu lekarz dzięki użyciu lampy szczelinowej ma możliwość dokładniejszego przyjrzenia się strukturze oka, ale przede wszystkim ma możliwość wykonania badania dna oka i badania struktur kąta przesączania, które bez rozszerzenia źrenic nie byłyby możliwe. W niektórych przypadkach jednak lampy szczelinowe są wykorzystywane bez użycia tego typu preparatów. Jeżeli badanie jest wykonywane po wcześniejszym podaniu preparatu rozszerzającego źrenicę konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie się do gabinetu okulistycznego. Preparat, żeby mógł zacząć działać musi być podany pacjentowi kilkanaście lub kilkadziesiąt minut przed badaniem. A jak wygląda samo badanie z wykorzystaniem lampy szczelinowej?

Przebieg badania z wykorzystaniem lampy szczelinowej

Jak tłumaczy nasz rozmówca, doradca klientów z firmy Poland Optical, która jest jednym z największych w Polsce dystrybutorów sprzętu optycznego i okulistycznego: Badanie diagnostyczne z wykorzystaniem lampy szczelinowej jest bardzo proste i z wyjątkiem wcześniejszego podania w niektórych przypadkach preparatu rozszerzającego źrenice nie jest też zbyt uciążliwe dla pacjenta. Pacjent przez cały czas trwania badania przebywa w pozycji siedzącej, a  jego głowa jest oparta na podpórce urządzenia. Przez cały czas musi siedzieć spokojnie i wpatrywać się w przestrzeń z przodu. Dzięki temu, że mikroskop urządzenia jest zamontowany na ruchomej podstawie, lekarz ma możliwość jego dolnej regulacji i przesuwania w razie potrzeby do tyłu lub do przodu oraz na boki, co daje mu możliwość prawidłowego zogniskowania lampy szczelinowej na różnych głębokościach pola widzenia, a także możliwość obserwacji różnych obszarów oka.

Jakie choroby oczu można wykryć w badaniu z wykorzystaniem lampy szczelinowej?

Lampy szczelinowe dają wykorzystującym je w wykonywaniu diagnostyki lekarzom bardzo dużo możliwości i pozwalają na szybkie wykrycie wielu groźnych chorób oczu. Przede wszystkim lampa szczelinowa umożliwia szybkie zdiagnozowanie zaćmy. Badanie takie pozwala także na wykrycie m.in. zapalenia spojówek, zapalenia naczyniówki, stożka rogówki oraz odwarstwienia siatkówki. Rola, jaką pełni lampa szczelinowa w diagnostyce okulistycznej jest więc naprawdę trudna do przecenienia.

Materiał partnera