implanty stomatologiczne

Dlaczego implanty to świetny sposób na uzupełnienie ubytków zębowych?

Utrata naturalnego zęba zawsze łączy się z wieloma problemami. Brak nawet jednego elementu w łuku zębowym może skutkować m.in. znacznym pogorszeniem estetyki uśmiechu oraz znaczącymi problemami w przeżuwaniu pokarmu. Dlatego też większość stomatologów zaleca, aby w przypadku utraty naturalnego zęba, jak najszybciej spróbować go odbudować poprzez zastosowanie metod protetycznych lub będących tematem artykułu implantów zębowych. Dlaczego wszczepienie implantów jest tak dobrym sposobem na odbudowę utraconych zębów?

Dlaczego uzupełnianie braków w uzębieniu jest tak bardzo ważne?

Brak nawet pojedynczych zębów może być przyczyną powstawania wielu różnych problemów, nie tylko wspomnianych we wstępie problemów z dokładnym przeżuwaniem pokarmu czy pogorszeniem estetyki uśmiechu, ale także np. powstawaniem wad wymowy, a po pewnym czasie także zaniku kości szczękowej. Ten ostatni efekt utraty naturalnych zębów jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ może prowadzić do powstawania problemów także  z innymi zębami. Zanik kości, czyli proces atrofii, jest spowodowany tym, że po utracie zęba w miejscu, w którym go zabrakło, kość szczęki nie jest już w żaden sposób obciążona, ponieważ nie bierze już udziału w gryzieniu i przeżuwaniu. Nie ma więc też możliwości przeprowadzania swoich procesów regeneracyjnych. W efekcie, po rozpoczęciu atrofii zaczyna się obniżać linia dziąseł, nasilają się powstałe już wcześniej problemy z przeżuwaniem pokarmów i znacząco zmienia się wygląd twarzy.

Co to są implanty stomatologiczne?

Implanty stomatologiczne to elementy, które są stosowane w celu idealnej odbudowy całego utraconego zęba. W przypadku zastosowania materiałów protetycznych, takich jak ruchome i stałe protezy zębowe czy mosty protetyczne, odbudowywana jest bowiem tylko korona straconego zęba, bez korzenia. Implanty zębowe są inne, ponieważ ich głównym zadaniem jest odbudowanie właśnie korzenia, czyli elementu zęba, który bierze na siebie wszystkie przeciążenia i odpowiada za stabilność zęba.

Każdy implant stomatologiczny składa się z trzech części. Element, który ma zadanie zastąpienie korzenia zęba jest najważniejszy, jest to filar implanta. Ta część implanta zębowego najczęściej jest wykonana z tytanu lub z cyrkonu. Zarówno jeden, jak i drugi materiał odznaczają się bardzo dużą wytrzymałością i jednocześnie tez są biozgodne z naturalnymi tkankami człowieka, dzięki czemu filar implantu po wszczepieniu w kość żuchwy lub szczęki jest traktowany przez organizm jak jej naturalna cześć i nie ma ryzyka, że nie zostanie przyjęty. Drugim i trzecim elementem budowy implantów stomatologicznych są korona protetyczna oraz stosowany do jej połączenia z filarem łącznik.

Jakie są zalety odbudowania zębów z użyciem implantów?

Jak tłumaczy nasz rozmówca, chirurg stomatologiczny z Kliniki Codzienna Stomatologia w Dąbrowie Górniczej: W porównaniu z protetycznymi metodami odbudowy zębów, największym atutem implantów stomatologicznych jest to, że umożliwiają one nie tylko odbudowę estetyki uśmiechu, czyli przywrócenie korony zęba, ale przede wszystkim przywrócenie pełnej funkcjonalności układu żucia. Odbudowa korzenia zęba ma bardzo duże znaczenie dla tego elementu. Obecność w jamie ustnej wszystkich zębów, łącznie z ich korzeniami znacznie ułatwia przeżuwanie pokarmów i zapobiega powstawaniu licznych problemów oraz chorób zębów i przyzębia.

O czym koniecznie też trzeba wiedzieć, wszczepienie w kość żuchwy lub szczęki w miejsce utraconego naturalnego zęba implanta eliminuje także ryzyko powstawania procesów zanikowych kości, która znów ma wokół czego się odbudowywać i regenerować i znów może aktywnie uczestniczyć w zachodzących w jamie ustnej procesach przeżuwania.

Materiał partnera