resekcja wierzchołka korzenia zęba

Czym jest resekcja wierzchołka korzenia zęba?

Resekcja wierzchołka korzenia zęba jest częstym zabiegiem wykonywanym w gabinetach stomatologicznych. Przyczyną konieczności jej wykonania jest nieudane leczenie endodontyczne, jakiemu wcześniej poddany był pacjent. Niewiele osób wie jednak, czym właściwie jest resekcja wierzchołka korzenia zęba. Przeczytaj poniższy artykuł, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Jak wygląda resekcja wierzchołka korzenia zęba?

Resekcja wierzchołka korzenia zęba to odcięcie wierzchołka korzenia i usunięcie wszelkich zmian zapalnych występujących w jego obrębie. Stomatolog wykonuje zabieg poprzez nacięcie śluzówki w okolicy korzenia, po czym wycina okienko kostne, tak aby móc dostać się do wierzchołka. Następnie korzeń zabezpieczany jest kościozastępczym preparatem mineralnym.  W przypadku wystąpienia dolegliwości bólowych po leczeniu kanałowym warto udać się do gabinetu stomatologicznego, takiego jak np. Codzienna Stomatologia w Dąbrowie Górniczej. Resekcja wierzchołka korzenia to skuteczny sposób na uniknięcie konieczności usunięcia zęba.

Kiedy należy wykonać resekcję wierzchołka korzenia zęba?

Konieczność przeprowadzenia resekcji wierzchołka korzenia zęba następuje wtedy, kiedy uprzednie leczenie kanałowe nie powiodło się, w wyniku czego nastąpiły powikłania. Powikłania mogą wystąpić od razu lub po kilku miesiącach, a nawet po kilku latach. Niektóre z wczesnych powikłań, które są wskazaniem do przeprowadzenia resekcji wierzchołka korzenia zęba, to:

– przepchnięcie materiału wypełniającego poza wierzchołek korzenia zęba,

– niemożność udrożnienia kanału korzeniowego tak, aby dotrzeć do wierzchołka,

– złamanie narzędzia w kanale korzeniowym zęba,

– niedokładne wypełnienie kanału korzeniowego.

Powikłaniami po nieskutecznej endodoncji, występującymipo kilku miesiącach, a nawet latach, są różnego rodzaju stany zapalne, takie jak np. torbiele czy ziarniniaki. Pojawić się mogą także ropnie okołowierzchołkowe. Resekcję wierzchołka korzenia zęba należy wykonać wtedy, kiedy ponowne leczenie kanałowe jest niemożliwe, np. ze względu na brak skuteczności stosowania tego typu leczenia na powstałe zmiany. Zabieg odcięcia wierzchołka korzenia zęba wykonuje się także wtedy, kiedy pacjentowi zależy na tym, aby nie niszczyć estetycznego wypełnienia protetycznego, jakie zastosowano po leczeniu endodontycznym.

Resekcja wierzchołka korzenia zęba jest konieczna w przypadku wystąpienia powikłań po leczeniu kanałowym. Skutecznie pomaga uniknąć konieczności usunięcia zęba.

Materiał partnera