Domy opieki dla osób starszych

Co mają do zaoferowania domy opieki dla osób starszych?

Domy opieki dla osób starszych świadczą przede wszystkim całodobowe usługi pielęgniarskie wobec podopiecznych, w tym także osób niesamodzielnych. Szeroka oferta wsparcia obejmuje również pomoc medyczną, rehabilitację czy różne formy terapii zajęciowej. Dla wielu seniorów jedną z najważniejszych korzyści z pobytu w ośrodku są jednak nowe więzi towarzyskie nawiązane w jesieni życia i poczucie wspólnoty.

Podstawowym zadaniem domów opieki jest zapewnienie całodobowych usług opiekuńczych dla seniorów. To szczególnie ważne w przypadku osób cierpiących na różne schorzenia, dotkniętych trudnościami w poruszaniu, a nawet unieruchomionych. Fachowa opieka pielęgniarska zapewnia im godne funkcjonowanie w stopniu, którego najczęściej nie jest w stanie zapewnić najbliższa rodzina.

Pokój dla seniora

Opieką nad osobami starszymi zajmują się w Polsce publiczne domy opieki społecznej i coraz liczniejsze prywatne ośrodki spokojnej starości. Oferta poszczególnych jednostek jest bardzo zróżnicowana pod względem standardu i listy usług, tym bardziej że w ostatnich latach zaczęły powstawać także ekskluzywne domy seniorów, proponujące najwyższy poziom opieki. Dlatego przed podjęciem decyzji o zamieszkaniu w jednym z ośrodków, warto porównać oferty przynajmniej kilku takich miejsc, a nawet poświęcić czas na wizyty w domach spokojnej starości.

Zróżnicowane są już warunki zakwaterowania. W pokojach czekają miejsca dla kilku osób – z reguły od dwóch do czterech – ale sporo ośrodków proponuje także pokoje jednoosobowe. Są to oczywiście oferty najdroższe. Wielu seniorów woli jednak zamieszkać w pokoju dwu- lub trzyosobowym ze względu na swoje potrzeby towarzyskie, a wspólne sypialnie stawiają wyżej od jedynek zapewniających większą prywatność.

Opieka pielęgniarska w ośrodkach spokojnej starości

Równie ważna jak zakwaterowanie jest fachowa i troskliwa całodobowa opieka pielęgniarska. Zwłaszcza unieruchomieni pensjonariusze są zdani na ofiarną pomoc opiekunów.

– Często trafiają do nas osoby wymagające wsparcia we wszystkich czynnościach – mówią nam specjaliści z prywatnego domu seniora Leśne Wrota w Kostkowie na Pomorzu. – Rodziny opiekują się najbliższymi do czasu, gdy są w stanie podołać obowiązkom. Gdy wymagania pielęgnacyjne rosną i przekraczają możliwości najbliższych, szukają oni wsparcia w takich ośrodkach jak nasz.

W ramach opieki ośrodki spokojnej starości oferują często także rehabilitację – grupową lub indywidualną. Prawie wszystkie osoby w podeszłym wieku borykają się z ograniczeniami ruchowymi, więc stałe zajęcia prowadzone przez specjalistów są dla nich niezmiernie ważne. Pomagają zachować sprawność lub przynajmniej spowolnić postępy ograniczeń związanych z wiekiem i dolegliwościami. Część usług rehabilitacyjnych wchodzi w skład podstawowej oferty ośrodków, ale z reguły są one dostępne także jako dodatkowa opcja płatna. Ważne jest także, aby placówka pomagała podtrzymywać indywidualną aktywność seniorów – umożliwiała spacery samodzielne lub w towarzystwie opiekuna czy realizację pasji, np. miała ogródek albo przynajmniej pozwalała opiekować się roślinami doniczkowymi. Czasami ośrodki zgadzają się, aby seniorzy zajmowali się zwierzętami.

Wszystkie ośrodki blisko współpracują z lekarzami. Proponują najczęściej regularne wizyty specjalistów ogólnych lub geriatrów, którzy sprawują podstawową opiekę medyczną. Możliwe są także porady lekarzy z innych dziedzin, ale często ich usługi są dodatkowo płatne.

Dom seniora to miejsce spotkań

Niezmiernie ważna w opiece nad osobami starszymi jest wspólna przestrzeń spotkań w ośrodkach spokojnej starości. Tam odbywają się terapie zajęciowe i spotkania pogłębiające integrację: śpiewanie kolęd czy imprezy towarzyskie. Najczęściej prywatne domy seniorów także mają własne kuchnie i same przygotowują wszystkie posiłki dla podopiecznych. To istotna kwestia dla osób stosujących diety zalecane przez lekarzy.

Ważnym elementem urządzenia ośrodka jest przyjazna sala do przyjmowania wizyt rodzinnych. Pensjonariusze cenią sobie także umożliwienie odbywania praktyk religijnych.

Materiał partnera