bioasekuracja

Bioasekuracja. Wymogi związane z dezynfekcją pojazdów

W wielu branżach dezynfekcja pojazdów jest wymogiem. Trudno jest sobie wyobrazić przewóz produktów spożywczych czy zwierząt w zaniedbanych samochodach ciężarowych bez wcześniejszej dokładnej dezynfekcji. Wykonuje się ją również na fermach oraz w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych. Co to jest bioasekuracja i jakie wymogi stawia się dezynfekcji pojazdów?

Czym jest bioasekuracja?

Bioasekuracja to wszelkie działania podejmowane w celu zabezpieczenia terenów gospodarstw rolnych przed szkodliwymi mikroorganizmami. Jej kluczowym etapem jest dezynfekcja. Obejmuje nie tylko niszczenie drobnoustrojów oraz ich przetrwalników w oborach, pomieszczeniach gospodarczych, magazynach, silosach, ale również w pojazdach rolniczych. W tym celu powstało wiele nowoczesnych urządzeń, umożliwiających sprawne i precyzyjne przeprowadzenie procesu dezynfekcji. Jednym z nich jest brama bioasekuracyjna dla pojazdów, która pozwala na szybką i łatwą obsługę samochodów osobowych, ciężarowych, a także maszyn rolniczych.

Bioasekurację stosuje się w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się różnych szczepów wirusów, gatunków bakterii oraz innych patogenów, które mogą zaszkodzić gospodarstwu. Obecnie jednym z najniebezpieczniejszych wirusów, przed którym chcą uchronić swoje gospodarstwa rolnicy, jest wirus afrykańskiego pomoru świń. Zagrożenie ze strony tego patogenu ciągle jest obecne, a wszystkie podejmowane działania mają na celu zwiększenie bioasekuracji ferm i gospodarstw.

Wymogi prawne związane z dezynfekcją pojazdów

Istnieje szereg przepisów mówiących o dezynfekcji środków transportu zbiorowego oraz transportu medycznego. Podobnie sprawa wygląda w przypadku przewozu zwierząt, żywności i paszy. Zgodnie z regulacjami Państwowej Inspekcji Sanitarnej każdy środek transportu, który przewozi żywność, musi mieć swój dziennik sanitarny, w którym rejestruje się każdorazowe mycie i dezynfekcję części załadunkowej pojazdu.

Jednak nie tylko przewóz żywności jest ściśle regulowany przez prawo. Rozmawialiśmy z pracownikiem firmy Eurotechnika, producenta urządzeń gastronomicznych i dezynfekujących, który wyraźnie zaznaczył, jak ważny jest również bezpieczny i sterylny przewóz zwierząt: 

Stan pojazdów, które służą do przewozu zwierząt, regulowany jest przez system HACCP. Komora ładunkowa musi być czyszczona i dezynfekowana przed każdym ładunkiem. Do obowiązków właścicieli pojazdów należy również odkażanie chłodni czy mycie naczep. Czystość pojazdów może zostać skontrolowana przez władze sanitarne, dlatego w samochodzie powinien znajdować się protokół spisany po dezynfekcji.

Jak powinny być dezynfekowane pojazdy?

Dezynfekcja pojazdów jest trudna, a wykonywana bez specjalistycznego sprzętu nie tylko powoduje zużycie dużej ilości środka dezynfekującego, ale również nie jest efektywna. Najlepszym rozwiązaniem dostępnym na rynku jest brama dezynfekująca dla pojazdów. Kurtyna dokonuje pełnej dezynfekcji przejeżdżającego pod nią pojazdu – zdezynfekowane zostają boki, góra, przód, tył, a także koła i podwozie. Najlepszym sposobem jej użycia jest montaż na stałe przy bramie wjazdowej do przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolnego lub innego miejsca. Pełen oprysk trwa kilkanaście sekund. Kurtyny dezynfekujące znajdują zastosowanie w takich miejscach jak:

  • firmy utylizujące odpady,
  • firmy cateringowe,
  • przedsiębiorstwa spożywcze,
  • ubojnie
  • gospodarstwa rolnicze.
Materiał partnera