Ekologia – dlaczego jest tak ważna dla środowiska?

Ekologią zwykliśmy nazywać postawę, którą cechuje dbałość o środowisko. Tymczasem ekologia to przede wszystkim nauka traktująca o strukturze przyrody i wzajemnych relacjach wszystkich jej elementów. W jaki sposób wiedza z zakresu ekologii pozwala lepiej chronić przyrodę? Jak wykorzystać wiedzę ekologiczną w praktyce? Co trzeba wiedzieć, żeby umiejętnie dbać o środowisko?

Wzajemne wpływy w środowisku

Przyroda to jeden wielki łańcuch wzajemnie sprzężonych elementów, gdzie wszystko ma wpływ na otoczenie, a otoczenie oddziałuje na każdą pojedynczą cząstkę. W tym skomplikowanym systemie działania mają daleko posunięte konsekwencje; niekiedy tak daleko, że nie jesteśmy w stanie wskazać relacji między przyczyną a ostatecznym skutkiem. Przykładowo – obserwuje się ostatnio masowy pomór pszczół. Długo nie można było wskazać przyczyny. Okazało się nią stosowanie pestycydów. Substancje, które miały chronić uprawy przed szkodnikami, zadziałały również na pożyteczne stworzenia. Konsekwencje nieumyślnego wytępienia pszczół mogą przerosnąć naszą wyobraźnię i zaburzyć cały światowy ekosystem. Pszczoły odpowiadają za zapylanie roślin. Niezapylone rośliny nie rozmnożą się i obumrą, pozbawiając pożywienia roślinożerców, a wszystkie organizmy żywe – tlenu, który produkują z dwutlenku węgla. Zwierzęta roślinożerne, pozbawione pożywienia, zaczną ginąć. Coraz gorzej zaopatrzone w tlen powietrze stanie się trującym środowiskiem nienadającym się do życia. A wszystko dlatego, że tępiąc stonkę, pozbyliśmy się też pszczół.

Zagrożenia przyrody – zagrożenia ludzkości

Ten wyrazisty przykład to opis jednej z niezliczonych relacji, jakie wiążą wszystkie elementy natury. Nieprzebrane bogactwo przyrody zarówno ożywionej, jak i nieożywionej funkcjonowało w harmonii, póki nie zaczęliśmy eksploatacji planety na skalę przemysłową. Wiedza ekologiczna pozwoli odzyskać przynajmniej częściowy ład i zracjonalizować wykorzystywanie dóbr, jakie oferuje Ziemia.

Co może zrobić zwykły Kowalski, aby nie przykładać ręki do degradacji środowiska? Przede wszystkim jak najmniej w nie ingerować. Tak prozaiczne czynności, jak segregowanie śmieci, powstrzymywanie się od śmiecenia np. podczas spaceru w lesie, ogrzewanie domu ekologicznymi metodami, oszczędzanie wody i prądu na co dzień – to wszystko pozwala zachować stan środowiska, a wyspecjalizowanym firmom ułatwia takie działania, jak sprzątanie czy utylizacja odpadów.

Od nas także zależy model, jaki przyjmą przedsiębiorstwa, z których produktów i usług korzystamy. Coraz więcej firm deklaruje zachowanie racjonalnego korzystania z dóbr naturalnych oraz czyste procesy produkcyjne. Przedkładając te firmy nad takie, które mocno eksploatują planetę, stopniowo podniesiemy liczbę tych, które decydują się działać z uwzględnieniem przyrody. Na szczęście, coraz więcej jest firm, które pomagają innym przedsiębiorcom w sposób profesjonalny i bezpieczny pozbyć się odpadów. Jedną z nich jest Ekoprod.

Materiał partnera