wyjście ewakuacyjne znak

Znaki bezpieczeństwa stosowane w zakładach pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy kojarzą się często z nieco nudnym szkoleniem BHP, o którym szybko się zapomina. Na co dzień może nawet nie zwracasz uwagi, jak wiele zasad BHP przestrzegasz. Dbają o to znaki bezpieczeństwa. Znakują one wyjścia ewakuacyjne, ochrony przeciwpożarowej, są to także ikony ostrzegawcze, czy specjalistyczne znaki BHP. Ich brak może skutkować karą finansową, a także doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia pracowników.

Jak mówi specjalista z hurtowni sprzętu BHP i PPOŻ Strażak:

Znaki bezpieczeństwa w zakładach pracy to wymóg prawny, a obowiązek ich umieszczenia spoczywa na pracodawcy. Należy pamiętać, że sam znak nic dobrego nie zrobi, jeżeli będzie niezrozumiały, w nieodpowiedniej kolorystyce, czy wykonany źle z nietrwałych materiałów. Dlatego należy zamawiać znaki i naklejki BHP u sprawdzonych specjalistów. Wszystko po to, aby nawet pracownik, który nic nie pamięta ze szkolenia BHP, mógł z łatwością odczytać znaczenie piktogramów.

Rodzaje znaków BHP

Stosuje się różne znaki bezpieczeństwa w zależności od rodzaju miejsca pracy czy użyteczności publicznej. Niektóre są bardziej uniwersalne i muszą znaleźć się w każdym zakładzie, na przykład oznaczenia ewakuacyjne. Inne są bardziej specjalistyczne jak znaki nakazu. Dotyczą one specyficznych sytuacji, w których pracownik musi na przykład stosować konkretny ubiór. Podstawowym wyróżnikiem znaków BHP jest ich barwa oraz kształt. Ze względu na kolor wyróżniamy cztery rodzaje znaków. Piktogramy o barwie czerwonej i okrągłym kształcie to znaki zakazu. Czerwone są również znaki ochrony PPOŻ. Oznaczenia nakazu są niebieskie i okrągłe. Są to bardzo ważne ikony bezpieczeństwa informujące pracowników o tym, jakie środki ostrożności mają przyjąć. Znaki barwy żółtej w kształcie trójkąta są ostrzegawcze. Wskazują pracownikom niebezpieczeństwa, na które należy uważać. Zielone to przede wszystkim dobrze znane znaki informacyjne. Dzięki nim dowiesz się jaka jest droga ewakuacji, gdzie jest apteczka, czy telefon awaryjny.

Znaki bezpieczeństwa ze względu na rodzaj zakładu pracy

Jakie obligatoryjne znaki bezpieczeństwa muszą znaleźć się w Twoim zakładzie pracy i jak je wybrać spośród setek różnych oznaczeń? Wszystko zależy od typu prowadzonej działalności. Są pewne znaki uniwersalne, na przykład zielone znaki informacyjne i ewakuacyjne. Jednak większość oznaczeń powinno dostosować się do miejsca pracy wraz z wyspecjalizowanym ekspertem BHP i PPOŻ. Przykładowo znaki elektryczne powinny znaleźć się wszędzie tam, gdzie występują urządzenia pod napięciem. Liczba i umiejscowienie znaków BHP zależą od wielkości zakładu pracy i rodzajów możliwych zagrożeń. Ważne, aby rozmieścić piktogramy w sposób czytelny. Umieszczenie zbyt wielu znaków bezpieczeństwa w jednym miejscu, może zmniejszyć ich czytelność i szybką percepcję w stanie zagrożenia. Co jakiś czas należy sprawdzać stan oznakowania bezpieczeństwa i w razie potrzeby wymieniać je na nowe.

Materiał partnera