oświadczenie woli

Znaczenie oświadczenia woli w praktyce notarialnej

Oświadczenie woli możemy złożyć u notariusza. Przepisy kodeksu cywilnego dokładnie opisują, na czym takie oświadczenie woli polega oraz kiedy może mieć zastosowanie. Czym jest taki dokument? Jakie warunki muszą zostać spełnione, by takie oświadczenie woli złożyć? Odpowiedzi na te i inne pytania związanie z oświadczeniem woli znajdziecie w tym artykule.

Co to jest oświadczenie woli?

Polskie przepisy oświadczeniem woli nazywają każde działanie, które „jest przejawem woli ludzkiej” – co istotne, dotyczy to woli, która może wywołać tak zwany skutek prawny. Dotyczy to na przykład umowy sprzedaży, lub zobowiązania do zapłaty konkretnej kwoty za wybrany towar. Oświadczenie woli, co bardzo istotne, wcale nie musi być złożone w formie pisemnej – taki charakter może mieć też deklaracja ustna. Żeby jednak została uznana za oświadczenie woli, trzeba spełnić kilka istotnych warunków. W jaki sposób powinno zostać złożone oświadczenie woli, żeby było ważne?

  • Oświadczenie woli nie może zostać złożone pod przymusem – jeśli oświadczenie zostało złożone pod przymusem fizycznym jest nieważne. Oświadczenie złożone pod przymusem psychicznym także może zostać w przyszłości uchylone.
  • Osoba składająca oświadczenie woli musi być w pełni władz umysłowych. Powinna też być wiadoma skutków prawnych, jakie wywoła jej oświadczenie woli.
  • Warunkiem koniecznym, by uznać oświadczenie woli za ważne, jest też jego zrozumiałość – jeśli oświadczenie jest niejasne, nie może mieć mocy prawnej.
  • Ponadto oświadczenie woli musi być poważne – ważne są więc okoliczności, w których takie oświadczenie woli złożono. Najlepiej jest oświadczenie woli złożyć u notariusza – wtedy nie budzi ono wątpliwości.

Oświadczenie woli w sytuacjach trudnych

Dość często zdarza się, że osoba, która pragnie złożyć oświadczenie woli, nie jest w stanie samodzielnie go spisać. W takiej sytuacji – kiedy osoba chcąca złożyć oświadczenie jest bardzo chora i niezdolna do samodzielnych odwiedzin w kancelarii notarialnej, notariusz może odwiedzić takiego klienta w szpitalu i tam spisać złożone przez niego oświadczenie woli – to jedna z niewielu sytuacji w których notariusz może wykonywać swoją pracę poza kancelarią. Notariuszem, który pomoże nam w takiej sytuacji jest prowadzący własną kancelarię notarialną Puczyłowski Sławomir. W przypadku sytuacji, w których osoba składająca oświadczenie woli nie może pisać, formą potwierdzenia, że składa takie oświadczenie może być odcisk palca, lub poświadczony przez notariusza podpis innej osoby.