Zbiorniki wody demineralizowanej

Zbiorniki wody demineralizowanej – w jaki sposób powstają?

Woda demineralizowana to inaczej woda dejonizowana, czyli pozbawiona obcych jonów dzięki wielokrotnemu procesowi destylacji. Jako że jest to szczególne medium, wymaga wyjątkowej ochrony. Zapewniają ją specjalne chemoodporne zbiorniki, które zabezpieczają ją przed zabrudzeniem. W jaki sposób powstają zbiorniki wody demineralizowanej? Jakie tworzywo wykorzystuje się w ich produkcji. Na te oraz inne pytania znajdziecie odpowiedź w naszym artykule. Zapraszamy do lektury.

Czym jest woda demineralizowana?

Istnieje kilka rodzajów wody, której stopień czystości pozwala na wykorzystanie m.in. w laboratorium, przemyśle farmaceutycznym oraz do wytworzenia półprzewodników. Mowa tutaj o wodzie destylowanej, ultraczystej czy demineralizowanej. Poszczególne wody różnią się od siebie sposobem oczyszczania. Woda demineralizowana powstaje w wyniku pozbawienia wody soli mineralnych dzięki metodzie wymiany jonowej – procesu, który wykorzystuje pewne zjawisko. Polega ono na tym, że pewne substancje stałe w kontakcie z roztworem wykazują zdolność do odwracalnej zamiany jednych jonów na inne. Substancje te to tzw. wymieniacze jonowe lub jonity, które dzielą się jeszcze na kationity (zdolne do wymiany kationów) oraz anionity (zdolne do wymiany anionów).

W pierwszym etapie demineralizacji zachodzi proces dekationizacji, czyli wymiany wszystkich kationów na jon wodorowy na silnie kwaśnym kationicie w formie wodorowej. Drugi etap polega na wymianie jonowej na silnie zasadowym anionicie w formie wodorotlenowej w celu usunięcia anionów. Przy okazji usuwana jest woda z krzemionki oraz dwutlenek węgla – w odgazowywaczu. Cały ten proces sprawia, że woda demineralizowana charakteryzuje się niską przewodnością elektryczności.

Materiały do produkcji zbiorników na wodę demineralizowaną

Tyle na temat teorii związanej z powstawaniem wody demineralizowanej. Przejdźmy do głównego tematu, czyli zbiorników na tego rodzaju wodę, która jest jedną z najbardziej sterylnych cieczy, wykorzystywaną, jak już zostało wspomniane, głównie w farmacji i przemyśle. Z tego powodu woda demineralizowana wymaga odpowiedniej ochrony. Zapewniają ją specjalne zbiorniki wody demineralizowanej, zabezpieczające ciecz przed zabrudzeniem i wchodzeniem w niepożądane reakcje. Są one wykonane ze specjalnych, wysokogatunkowych i odpornych materiałów, ponieważ zwykłe stalowe zbiorniki szybko korodują. Do tego rodzaju tworzyw należą: polipropylen oraz polietylen.

Polipropylen jest tworzywem sztucznym, które posiada najmniejszą gęstość spośród wszystkich wykorzystywanych polimerów. Wykazuje on bardzo dużą odporność – na działanie kwasów, zasad, soli i rozpuszczalników oraz warunków atmosferycznych. Ponadto jest wytrzymały, cechuje się wysoką przepuszczalnością powietrza i niewielką przepuszczalnością pary. Polipropylen znakomicie nadaje się do przetwarzania, co sprawia, że jest wykorzystywany na szeroką skalę, również do produkcji zbiorników wody demineralizowanej.

Podobne cechy wykazuje polietylen, który również ma niską gęstość i wagę w porównaniu z innymi materiałami konstrukcyjnymi. Bardzo ważną cechą tworzywa jest odporność na korozję, działanie kwasów i soli oraz na ścieranie i uderzenia. Do tego dochodzi bardzo niska, praktycznie zerowa, absorpcja wilgoci, znakomite właściwości elektroizolacyjne oraz zdolność do tłumienia drgań – wymienia specjalista firmy Alins.

Materiał partnera