Metoda pęcherzykowo-próżniowa metoda badania szczelności

Zastosowanie metody pęcherzykowo-próżniowej w badaniu szczelności

Metoda pęcherzykowo-próżniowa to metoda badania szczelności, która należy do grup metod wykorzystujących zmiany ciśnienia. Ma coraz szersze zastosowanie szczególnie w odniesieniu do złączy spawanych. W naszym artykule przyjrzymy się bliżej charakterystyce tych nieniszczących badań. Tak naprawdę urzekają nie tylko swoją skutecznością, a też niezwykłą prostotą.

Szczelność połączeń spawanych – prawdziwe wyzwanie techniczne

Szczelność połączeń spawanych stanowi wyzwanie techniczne, którego opanowanie wymagało opracowania wielu metod i technik badawczych, które pozwalają na wykrywanie ewentualnych nieciągłości materiałowych, a więc nieszczelności. Jedną z wyróżnianych (popularnych ze względu na swoją skuteczność) metod wykrywania nieciągłości materiałowych na wskroś jest metoda pęcherzykowo-próżniowa, inaczej próba pęcherzykowa z próżniową przyssawką. Jak mówią nam fachowcy z Centrum Badawczo-Rozwojowego PALAB z Poznania, badanie szczelności z wykorzystaniem metody pęcherzykowo-próżniowej polega na wykorzystaniu zjawiska przenikania gazu z ośrodka o wyższym ciśnieniu do ośrodka o niższym ciśnieniu, kiedy istnieje między tymi ośrodkami połączenie.

Charakterystyka metody pęcherzykowo-próżniowej

Badanie szczelności złączy metodą pęcherzykowo-próżniową to alternatywa dla badań szczelności innymi metodami, np. za pomocą kredy i nafty, sprężonego powietrza lub amoniaku gazowego. Zaprojektowane w polskim Instytucie Spawalnictwa urządzenie UKS do kontroli szczelności złączy spawanych składa się z dwóch podzespołów: próżniowej przyssawki i pompy ssącej, która wytwarza podciśnienie, wyprowadzając powietrze elastycznym przewodem z komory. Próżniowa komora z przeźroczystej płyty z uszczelką ogranicza przestrzeń, w której wytwarzane jest robocze podciśnienie. Uszczelka odpowiada za  izolację objętości komory od otoczenia. Ciekawostką jest, że warunki kontroli szczelności złączy spawanych urządzeniem UKS ustalono dla roztworu… wody z mydłem toaletowym z gliceryną w proporcjach kolejno: 1 litr, 0,5 g, 5 g. Na powierzchnię spawanego złącza nanosimy powierzchniowo nasz roztwór (nazywany cieczą wykrywającą), nakładamy komorę próżniową, wypompowujemy powietrze i obserwujemy całość. Jeśli powstają pęcherze, wskazuje to na nieciągłości na wskroś złącza, czyli występowanie nieszczelności. Można więc powiedzieć, że metoda pęcherzykowo-próżniowa w badaniu szczelności złączy jest prosta, a przy tym skuteczna i też atrakcyjna pod względem ekonomicznym. Wykorzystuje się ją do badania konstrukcji spawanych o przeróżnych zastosowaniach, np. rurociągów, cystern i innych zbiorników, silosów, pojemników, przewodów spalinowych i wentylacyjnych, czy powłok osłonowych, które wymagają zgody na dopuszczenie do eksploatacji.

Materiał partnera