grawerowanie laserowe

Zastosowanie lasera w procesie grawerowania

Na ogół grawerowanie kojarzy się z wykonywaniem przy pomocy rylca pewnego typu obrazów na różnego rodzaju metalowych przedmiotach; mogą to być na przykład jakieś napisy, ilustracje, emblematy, inicjały, wzory i tak dalej. Nie wszyscy wiedzą zapewne, że grawerstwo czy też rytownictwo, acz zaliczane do rzemiosł metalurgicznych to technika stosowana także do zdobienia jeszcze innych materiałów; mogą to być kamienie zwykłe, szlachetne i półszlachetne, szkło, kości, czy tworzywa sztuczne.

Od rylca do lasera

Oczywiście grawerstwo, znane przecież od wieków starożytnych, wraz z upływem lat ewoluowało i tak jak inne rzemiosła z czasem zostało w dużym stopniu zautomatyzowane. Niezwykle pomocnymi narzędziami dla grawerów były różne maszyny grawerskie, a przede wszystkim kopiarki, które umożliwiały produkcję długich serii powtarzalnych elementów. Do klasycznego grawerowania za pomocą rylca, nazywanego wybieraniem dochodziły też inne techniki np. metoda wytrawiania materiału substancjami chemicznymi. Jednakże prawdziwie przełomową datą był moment, w którym to do grawerskiego wybierania wprzęgnięto wiązkę lasera. Grawerowanie przy użyciu lasera stworzyło zupełnie nową jakość w tym rzemiośle, a o tego skutkach opowiedzieli nam fachowcy z firmy FHU AGF Grzegorz Fudalej z Chorzowa zajmującej się fizycznym znakowaniem produktów oraz wykonującej na co dzień grawerowane tabliczki znamionowe czy też znakowanie gotowych wyrobów, prefabrykatów, elementów konstrukcji maszyn itp.

Laser w służbie grawera

Oczywiście każdy klient oczekuje od grawera, aby przedmiot, który mu powierza, został przez niego oznakowany lub ozdobiony w sposób trwały i czytelny; tego samego spodziewa się, kupując gotowe produkty z grawerunkiem. Mimo największych starań i najszczerszych chęci żaden grawer na świecie nie jest w stanie wybrać materiału z wyznaczonej rysy w sposób idealnie doskonały przy pomocy zwykłego skrawania z użyciem ręcznego rylca. Taką, niemal perfekcyjną możliwość daje dopiero sterowany cyfrowo laser. Cała rzecz z grawerowaniem laserowym zaczyna się, rzecz jasna klasycznie, a więc od wykonania projektu graficznego, który już w sposób zupełnie nieklasyczny, bo w postaci cyfrowej zostaje przekazany do sterowników znakowarki laserowej. Generowany promień laserowy kierowany w ściśle określone miejsce na znakowanym materiale zmienia jego strukturę.

Materiał partnera