Inspekcja TV kanalizacji

Zastosowanie kamer w inspekcjach kanalizacji

Inspekcja kanalizacji za pomocą kamer to najlepszy sposób na zdiagnozowanie stanu technicznego rur i odnalezienie źródła awarii. Kamery są dostosowane do użytku w różnych środowiskach i trudnych warunkach. Dzięki nowoczesnym urządzeniom można dotrzeć nawet to trudno dostępnych miejsc instalacji.

Do czego służą kamery inspekcyjne?

Diagnozowanie usterek rur kanalizacyjnych to podstawowe przeznaczenie kamer inspekcyjnych. Dzięki możliwości dotarcia do trudno dostępnych zakamarków kamery uskuteczniają usuwanie awarii oraz udrażnianie zatkanych rur. Również przed planowaną renowacją sieci sięga się po kamery inspekcyjne, które pozwalają dokładnie ocenić stan techniczny poszczególnych elementów instalacji oraz określić lokalizację uszkodzeń.

Inspekcja TV kanalizacji to najlepsza metoda wykonania pomiarów spadków, co jest konieczne w razie stwierdzenia awarii oraz przydatne w czasie inwentaryzacji powykonawczej. Nowoczesna kamera inspekcyjna rejestruje i przekazuje obraz wewnątrz kanalizacji, a zatem specjaliści mają możliwość przyglądnięcia się poszczególnym elementom bez konieczności ingerencji w rurociąg.

Grupa Mijalscy do inspekcji kanalizacji wykorzystuje nowoczesny sprzęt z kamera wypychaną lub na wózku. Dzięki tego typu urządzeniom możliwe jest zweryfikowanie stanu kanalizacji po obwodzie, niezależnie od głębokości ułożenia rurociągu, czy też materiałów użytych do budowy sieci. Jest to metoda bezwykopowa i nieinwazyjna. Na podstawie badania kamerą specjaliści wydają opinię techniczną pozwalającą wdrożyć najlepsze metody usunięcia problemów związanych z kanalizacją.

W jakich sytuacjach przeprowadza się inspekcję TV kanalizacji?

Jak wspomniano wcześniej inspekcja kanalizacji przy użyciu kamery to szybki i pewny sposób na dokładne sprawdzenie stanu technicznego rurociągu. Kamera, rejestrując obraz, dostarcza informacji o lokalizacji zatorów, uszkodzeń i innych nieprawidłowości.

Po kamerę inspekcyjną sięga się najczęściej w celu rewizji sieci już istniejącej oraz w czasie inwentaryzacji nowego przyłącza. Inspekcja TV daje możliwość zweryfikowania przebiegu kanału i zgodności z projektem oraz naniesienia ewentualnych poprawek w dokumentacji.

Znajomość stanu technicznego sieci kanalizacyjnej jest kluczowa dla zapewnienia jej sprawnego funkcjonowania. Obraz z kamery dostarcza informacji o przeszkodach w odpływie ścieków, zużyciu mechanicznym elementów instalacji, korozji, deformacji i ubytkach ścian przewodów oraz występowaniu infiltracji wód gruntowych.

Materiał partnera