zbiorniki na sprężony teln

Zastosowanie generatora tlenu w przemyśle

Tlen od lat stosowany jest w wielu branżach. Kiedyś przedsiębiorstwa dokonywały regularnych zakupów tego surowca, obecnie wiele z nich wytwarza O2 na miejscu. Dzięki temu profesjonalni użytkownicy są jednocześnie użytkownikami i producentami cennego gazu. Zobacz, jakie znaczenie mają generatory tlenu w przemyśle oraz w jaki sposób się je obecnie wykorzystuje.

Znaczenie generatora tlenu w przemyśle

Współczesne generatory tlenu są w stanie wyprodukować znaczne ilości tego gazu o wyjątkowo wysokiej czystości. Stosowane w nich sprężarki sprężają tlen od ciśnienia atmosferycznego do tego wymaganego przez procesy realizowane przez użytkowników. Profesjonalne podzespoły zapewniają bezpieczne, bezawaryjne oraz wydajne i ekonomiczne, całodobowe dostawy tlenu. Zamontowany system zbiorników zapasowych pozwala na ciągłe dostawy tlenu w przypadku problemu z jego generowaniem.

Jak wskazują specjaliści firmy Sul-Tech, dzięki takiemu rozwiązaniu, które jest jedną z najnowocześniejszych technologii:

 • tlen produkowany jest „na czas”, zgodnie z ich potrzebami,
 • generator tlenu to rozwiązanie „pod klucz”, odpowiednio instalowane i kompleksowo testowane,
 • użytkownik uniezależnia się od dostawców tlenu i zmiany cen rynkowych tego surowca,
 • nie ma konieczności magazynowania butli,
 • można liczyć na niskie koszty eksploatacji,
 • istnieje możliwość pracy w każdych warunkach,
 • stosuje się rozwiązanie przyjazne środowisku naturalnemu,
 • istnieje znaczna elastyczność w zakresie rozruchu i zatrzymywania,
 • można uzyskać optymalne efekty pod względem przepływu, ciśnienia, czystości.

Prawidłowe funkcjonowanie generatora przyczynia się zatem do znacznych oszczędności. Konieczne jest jednak regularne serwisowanie i konserwacja generatorów tlenu, by zabiec ewentualnym awariom i przestojom.

Zastosowanie generatorów tlenu

Elastyczne oraz zoptymalizowane rozwiązania w zakresie generowania tlenu sprawdzają się w wielu różnych branżach. Niezawodne i solidne systemy sprawdzają się przede wszystkim w:

 • przemyśle farmaceutycznym, głównie w laboratoriach i przy produkcji leków,
 • szpitalach,
 • zakładach zajmujących się obróbką metali,
 • energetyce,
 • fermach rybnych, gdzie służy do natleniania wody,
 • oczyszczalniach ścieków, gdzie odpowiada za uzdatnianie wody,
 • hodowli i uprawie wodnej,
 • bioenergii,
 • metalurgii.

W wielu przypadkach generatory te funkcjonują na wolnym powietrzu, są również stosowane jako urządzenia do zabudowy w pomieszczeniu technicznym. Są one wyposażone na ogół w sterowniki, które kierują pracą podzespołów i kontrolują zachodzące w nim procesy. Urządzenia te są w stanie archiwizować dane, które są cennym źródłem wiedzy o mierzonych parametrach i stanie pracy.

Materiał partnera