szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy

Zasady udzielania pierwszej pomocy. Co należy wiedzieć?

Mówimy oczywiście o pomocy ratującej zdrowie i życie. Temat zawsze w szczególności będzie interesował nas w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednak do sytuacji potencjalnie groźnych może dochodzić wszędzie, nie tylko w miejscach pracy, dlatego też byłoby dobrze, by każdy z nas znał przynajmniej najważniejsze zasady udzielania pierwszej pomocy. Zawsze więc warto wiedzieć jak zatamować krwotok oraz jak przywrócić akcję serca i oddech.

Kiedy najczęściej zachodzi potrzeba udzielenia pierwszej pomocy?

Niebezpieczne dla nas są także inne zagrożenia niż dwa wyżej wymienione. To jeszcze m.in.  zadławienia, porażenia prądem, złamania i zwichnięcia, ukąszenia, użądlenia, oparzenia, odmrożenia, omdlenia, udar mózgu, zatrucia; można ową listę ciągnąc jeszcze długo. Nawet jeśli niektóre z nich nie grożą bezpośrednią utratą życia, to nierzadko odpowiednio wcześnie udzielona pierwsza pomoc może uchronić kogoś przed trwałym kalectwem lub poważnymi powikłaniami zdrowotnymi. Wiemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawcy zobowiązani są nie tylko do przeprowadzania szkoleń wstępnych, okresowych i stanowiskowych, czy też szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej, lecz także z zasad udzielania pierwszej pomocy. Jak mówią nam specjaliści BHP z firmy BHP-Proper z Krakowa, znajomość tych zasad, może się nam przydać nie tylko w pracy, lecz także w wielu innych sytuacjach.

Podstawowe wiadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Najważniejsze jest bezpieczeństwo osób ratujących i ratowanych, dlatego przed przystąpieniem do bezpośredniego udzielenia pomocy poszkodowanemu, należy wyeliminować wszystkie zagrożenia, jakie mogą z tym się wiązać. Jeśli tylko można, to prowadźmy akcję w rękawiczkach i maseczkach. Oceńmy stan zdrowia osoby ratowanej, sprawdzając najpierw jej świadomość, a przy jej braku skontrolujmy co najmniej przez 10 sekund oddech; w tym czasie powinny zostać wykonane dwa oddechy. W razie braku świadomości i oddechu przystępujemy do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, dzwoniąc jednocześnie na 112. W razie potrzeby i możliwości użyjmy defibrylatora, zatamujmy obfite krwawienia, usztywnijmy złamane kończyny albo ułóżmy poszkodowanego w bezpiecznej pozycji. To oczywiście bardzo skrócony poradnik, bo tylko na tyle pozwalają nam ramy niniejszego artykułu.

Dużo więcej informacji o udzielaniu pierwszej pomocy możemy znaleźć między innymi na internetowej stronie wspomnianej już wyżej firmy, która oferuje usługi związane z BHP w ramach outsourcingu, prowadząc między innymi e-learning, szkolenia BHP przez Internet, wstępne i okresowe szkolenia BHP online

Materiał partnera