miedzynarodowy transport zwlok zasady

Zasady transportu zwłok

Transport osoby zmarłej musi przebiegać w określonych warunkach. Zakłady pogrzebowe posiadają specjalistyczne karawany do przewozu osób zmarłych. Są one niezbędne podczas przewozu zwłok na długich trasach. Zabezpieczenie ciała przed rozkładem biologicznym to pierwsze z wymagań, jaki musi spełnić proces transportu zwłok. Transport międzynarodowy trwa czasem nawet do kilkunastu dni. Utrzymywanie wysokiego poziomu higieny powinno więc być priorytetem. W jaki sposób zorganizować transport zwłok i jakie są jego zasady?

Jak wygląda przewóz osoby zmarłej?

Powierzenie czynności związanych z transportem zwłok specjalistycznym firmom pogrzebowym to najlepsze rozwiązanie. Zlecenie takiej misji specjalistom wiąże się z wypełnieniem wielu formalności. Najważniejszą z nich jest udzielenie upoważnienia do reprezentowania rodziny zmarłego na wszystkich etapach świadczonych usług. Upoważnienie mogą sporządzić tacy krewni jak: małżonek zmarłego, dzieci, prawnuki, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, rodzeństwo, ciotki oraz stryjkowie.

Transport zwłok musi odbywać się w warunkach, które są podporządkowane szeregowi wielu rygorystycznych norm oraz standardów. W tym celu stosuje się przede wszystkim specjalistyczną trumnę do przewozu osoby zmarłej. Wnętrze kabiny, w której znajdują się zwłoki, musi być wyłożone materiałem, który jest łatwy do przeprowadzenia dezynfekcji oraz czyszczenia. Trumna musi znajdować się podczas całego procesu przewozu w stabilnej pozycji. W tym celu zabezpiecza się ją w prawidłowy sposób, który gwarantuje jej bezpieczne umieszczenie. Po bezpiecznym przewiezieniu ciała do miejsca docelowego należy je umieścić w specjalnej chłodni. Zakłady pogrzebowe, zajmujące się transportem osób zmarłych, bardzo często posiadają własną chłodnię. Bardzo ułatwia to kwestie logistyczne.

Osoby, które chciałyby przewieźć zwłoki muszą pamiętać, że konieczne muszą uzyskać niezbędne pozwolenia takie jak: zgoda konsula kraju, w którym nastąpił zgon, zgoda starosty lub prezydenta miasta, na transport ciała do Polski, zaświadczenie lekarskie, które wyklucza śmierć na skutek choroby zakaźnej lub epidemii oraz zezwolenie policji/ sądu na wywiezienie zwłok z kraju – jeśli śmierć nastąpiła w wyniku zabójstwa, wypadku lub samobójstwa.

Dlaczego warto powierzyć transport zwłok specjalistycznym firmom?

Zdezorientowanie, przytłoczenie ilością spraw logistyczno – biurokratycznych, które są konieczne do załatwienia w bardzo krótkim czasie – wszystkie te czynności mogą być bardzo trudne do opanowania dla osoby, która nigdy nie zajmowała się organizacją transportu zmarłych. Profesjonalne firmy, które na co dzień załatwiają takie formalności doskonale wiedzą, które z nich i w jaki sposób trzeba zrealizować.

Jak mówi jeden z pracowników Zakładu Pogrzebowego Hermes w Bródnie:

Transport zwłok jest  nieodłączną częścią sprawnego przebiegu uroczystości pogrzebowej. Zorganizowanie takiej procedury samemu stanowi bardzo czasochłonne zajęcie. Właśnie z tego powodu zadanie to warto powierzyć specjalistom, którzy zadbają o każdy niezbędny szczegół.

Decydując się na przewóz ciała zmarłego, należy skorzystać z usług profesjonalnego zakładu pogrzebowego. Specjaliści pomogą w załatwieniu niezbędnych formalności prawnych oraz logistycznych, które znacznie usprawnią proces przewozu zwłok.

Materiał partnera