transport kruszyw budowlanych

Zasady transportowania kruszyw budowlanych

Kruszywa budowlane to materiały sypkie pochodzenia mineralnego, które wykorzystuje się na szeroką skalę w branży budowlanej. Kruszywa znajdują zastosowanie przede wszystkim jako składnik betonów i zapraw. Te specyficzne materiały muszą być transportowane w warunkach, które zabezpieczają ładunek przed wypadnięciem. Jakie są więc przepisy prawne dotyczące przewozu kruszyw budowlanych?

Transport kruszyw budowlanych a przepisy prawne

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym reguluje zasady dotyczące transportu kruszyw budowlanych. Ładunki sypkie muszą być przewożone wyłącznie w szczelnej skrzyni ładunkowej. Dodatkowo skrzynia powinna być zabezpieczona odpowiednimi zasłonami, które uniemożliwiają wysypywanie się ładunku na drogę. Podobnie jak w przypadku innych ładunków, pojazdy transportujące kruszywo mogą zostać załadowane wyłącznie do granicy maksymalnej masy całkowitej, a osie pojazdu nie mogą być nadmiernie obciążone.

Jakie znaczenie mają zasady przewozu kruszyw budowlanych?

Kruszywa należą do materiałów sypkich i luźnych, przez co transport kruszyw budowlanych jest bardzo wymagający i trudny. Nieodpowiednio zabezpieczone kruszywo może w trakcie jazdy wysypywać się poza skrzynię ładunkową. Konsekwencją tego może być strata finansowa dla właściciela ładunku oraz ogromne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Taka sytuacja jest niebezpieczna ze względu na to, że rozsypujące się kruszywo ogranicza widoczność, dekoncentruje kierowców i negatywnie wpływa na przyczepność kół do nawierzchni.

Kruszywa budowlane muszą być również równomiernie rozłożone w całej skrzyni ładunkowej pojazdu przewożącego. Prawidłowy rozkład masy powoduje, że osie pojazdu są równomiernie obciążone a warunki jazdy będą zachowane w normie. W przeciwnym wypadku w trakcie hamowania lub wykonywania skrętów, nierównomiernie rozłożony ładunek może utrudniać prowadzenie pojazdu, a w konsekwencji skończyć się wypadkiem.

Umiejętności kierowcy

Zdaniem eksperta ze żwirowni Ceramot: Poza tym, że w przewozie kruszyw budowlanych trzeba zwrócić uwagę na to, aby ładunek w samochodzie transportowym był rozłożony prawidłowo, należy także zadbać o zatrudnienie kierowcy, który posiada odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. Powinna to być osoba odpowiedzialna, umiejąca szybko reagować na sytuację na drodze oraz świadoma zagrożeń, jakie mogą towarzyszyć przewozowi tak wymagającego ładunku.

Transport kruszyw budowlanych najczęściej odbywa się samochodami ciężarowymi, które są dostosowane do przewozu tych materiałów. Na dalekich dystansach kruszywa mogą być przewożone także w pociągach lub na statkach. W tym przypadku muszą być jednak zastosowane takie same zasady transportu, jak w przypadku przewozu drogowego. Prawidłowe rozłożenie masy ładunku jest najbardziej istotne w transporcie morskim, gdzie przeciążenie może doprowadzić nawet do zatopienia statku. Z tego powodu kruszywa budowlane przewozi się w szczelnych, dokładnie wypełnianych grodziach.

Materiał partnera