Przeglądy gaśnic

Zasady przeglądów gaśnic i hydrantów

Prawidłowo zaprojektowany oraz zamontowany system przeciwpożarowy obejmujący gaśnice i hydranty to dopiero połowa sukcesu. Aby mieć pewność, że zarówno gaśnice, jak i hydranty, zadziałają prawidłowo w razie zagrożenia, należy poddawać je regularnym przeglądom. Terminy i wymagania dotyczące przeglądów regulowane są przepisami prawa. Przedstawiamy zasady przeglądów gaśnic i hydrantów.

Przeglądy gaśnic

Kwestia przeglądów gaśnic jest uregulowana w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Odgórna regulacja stanowi, że przeglądy techniczne powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz do roku, w okresach ustalonych przez producenta. Ustawodawca wskazuje jednak także, że wszelkie przeglądy techniczne powinny być przeprowadzane zgodnie z zasadami i w sposób przewidziany w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.

Zgodnie z powyższymi zapisami, przegląd gaśnic powinien odbywać się co najmniej raz w roku. Na przeglądy raz do roku pozwolić sobie mogą miejsca, w których nie istnieje podwyższone ryzyko pożaru. Należą do nich między innymi galerie handlowe, szkoły czy biura. W przypadku miejsc o podwyższonym ryzyku wystąpienia pożaru, takich jak zakłady chemiczne czy zakłady produkcyjne pracujące na wysokich temperaturach, zalecane jest wykonywanie przeglądu przynajmniej dwa razy w roku. Każdy przegląd zakończony jest przyklejeniem nowej naklejki na gaśnicy, która informuje o dacie wykonania przeglądu oraz o dacie kolejnego przeglądu. Z profesjonalnych usług w zakresie przeglądu instalacji przeciwpożarowych skorzystać można w firmie Iskra.

Przeglądy hydrantów

Hydranty, tak samo jak gaśnice, powinny przejść przegląd co najmniej raz w roku. Regulują to te same przepisy. Zarówno gaśnice, jak i hydranty, są bowiem zaliczane do urządzeń przeciwpożarowych. Co ważne, regulacje te dotyczą hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. Jedyny wyjątek pojawia się w przypadku węży, które stanowią wyposażenie hydrantów wewnętrznych. Nie poddaje się ich przeglądowi razem z hydrantem co roku, a jedynie co 5 lat. Ze względu na to, że hydranty wewnętrzne i zewnętrzne różnią się od siebie, odmiennie przebiegają także czynności podczas przeglądu. Cel jest jednak w obu przypadkach taki sam – dokładne sprawdzenie stanu technicznego i działania wszystkich elementów składowych.

Materiał partnera