obsługa finansowo-księgowa wspólnot mieszkaniowych

Zasady prowadzenia księgowości we wspólnotach mieszkaniowych

Prawidłowe prowadzenie księgowości jest obowiązkiem każdej wspólnoty mieszkaniowej, a dopuszczenie się błędów w jego zakresie może nieść za sobą poważne konsekwencje. Właśnie dlatego zarządcy nieruchomości są starannie wybierani – po to, by w prowadzonej przez nich księgowości we wspólnotach mieszkaniowych nie pojawiały się żadne nieprawidłowości. Kluczowe jest jednak to, by realizowana przez nich praca była w stu procentach zgodna z prawem.

Jakie czynności wchodzą w zakres obsługi finansowo-księgowej wspólnot mieszkaniowych?

Na zarządzanie nieruchomościami składa się wiele rozmaitych czynności. Szczegóły z tym związane przedstawimy nieco później, teraz zamiast poruszymy kwestię prowadzenia księgowości, do której są zobowiązane wszystkie wspólnoty mieszkaniowe. Agencje mieszkaniowe takie jak Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów zajmują się profesjonalną obsługą finansowo-księgową, która polega na:

  • analizowaniu rachunków i faktur związanych z eksploatacją nieruchomości,
  • rozliczaniu każdego budynku należącego do wspólnoty mieszkaniowej w zakresie przychodów i rozchodów,
  • sporządzaniu rocznych sprawozdań rachunkowych dla nieruchomości z wyspecyfikowanymi kosztami i przychodami,
  • rozliczaniu każdego najemcy w zakresie jego zobowiązań finansowych wynikających z eksploatacji nieruchomości,
  • obliczaniu nadwyżek finansowych, które powinny zostać zwrócone właścicielom nieruchomości,
  • opłacaniu podatków za nieruchomość, a także uiszczaniu opłat wynikających z ubezpieczenia obiektu mieszkalnego.

Zasady prowadzenia księgowości we wspólnotach mieszkaniowych nie są skomplikowane – zadanie to należy wykonywać rzetelnie i zgodnie z prawem, nie dopuszczając tym samym do żadnych nieprawidłowości w rozliczeniach. Należy jednak pokreślić, że choć wypełnianie opisywanego obowiązku wydaje się łatwe, to wymaga zdobycia odpowiedniej wiedzy i umiejętności, a także doświadczenia w obsłudze finansowo-księgowej wspólnot mieszkaniowych.

Jakie jeszcze usługi oferują wspólnotom mieszkaniowym agencje mieszkaniowe?

Agencje mieszkaniowe zajmujące się księgowością wspólnot mieszkaniowych, np. w Bydgoszczy, realizują na rzecz wspólnot również inne zadania, do których należy na przykład administrowanie nieruchomościami. W ich ofercie znajdować się też może nadzór budowlany nieruchomości, obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych, obsługa techniczna nieruchomości, a nawet sprzątanie całego obiektu – wliczając w to porządki wewnątrz oraz na zewnątrz budynku (dot. części wspólnych nieruchomości).

Materiał partnera