transport

Zasady bezpieczeństwa przy relokacji maszyn

Modernizacja lub zmiana siedziby przedsiębiorstwa produkcyjnego rodzą wiele problemów. Trzeba bowiem opracować cały proces związany z przenoszeniem ciężkiego sprzętu. Chodzi o to, by maszyny nie uszkodziły się podczas transportu i zachowały wszystkie swoje parametry, bez jakiegokolwiek uszczerbku dla funkcjonalności. W jaki sposób relokować duże urządzenia i komu najlepiej zlecić taką usługę?

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Bardzo istotną kwestią jest zadbanie o bezpieczeństwo osób biorących udział w relokacji oraz samych maszyn. Właściwe działania należy poprzedzić przygotowaniem odpowiedniego planu i harmonogramu wykonywanych czynności. Trzeba także odgrodzić i oznaczyć teren, na którym będzie dochodzić na przykład do montażu i demontażu sprzętu.

Przy opracowywaniu planu relokacji trzeba brać pod uwagę różne czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo. Czasem zachodzi konieczność przenoszenia dużych i ciężkich urządzeń, które do tej pory były użytkowane w pomieszczeniach z ograniczoną ilością miejsca. Operacja wynoszenia ich musi wiec być przeprowadzana z dużą dozą precyzji.  

Pod uwagę należy wziąć także inne aspekty, związane na przykład z niestabilnym gruntem, trudnymi warunkami pogodowymi, ilością czasu potrzebną na przeniesienie danego sprzętu itd. Należy znacznie wcześniej przewidzieć ewentualne problemy, a także znaleźć metody ich rozwiązania. Przy relokacji sprzętu trzeba szczególnie zwracać uwagę na osoby postronne, które mogą się znajdować w pobliżu wydzielonej trasy.

Należy ponadto zaplanować optymalną prędkość przenoszenia obiektów oraz wyznaczyć drogę relokacji i właściwie ją opracować. Bardzo ważne jest również to, by zadbać o środki ochrony osobistej wszystkich pracowników i osób uczestniczących w transferze sprzętu ciężkiego.

O czym jeszcze należy pamiętać przy relokacji?

Przy transportowaniu sprzętu należy pamiętać o co najmniej kilku podstawowych zasadach. Przede wszystkim warto mieć na uwadze, że cena przewozu zależy i trasy, wagi i gabarytów sprzętu. Transport maszyn prowadzony jest głównie przy użyciu kontenerów i naczep (standardowych lub niskopodwoziowych).

Pochylenie powierzchni na trasie transferu musi być jak najmniejsze, natomiast prędkość transportowanego przedmiotu musi być dobrana optymalnie (trzeba zadbać o płynne i dynamiczne ruchy, ale należy unikać pośpiechu). Trasa relokacji musi być dokładnie oczyszczona, tak aby nie znajdowały się na niej jakiekolwiek drobne elementy, które mogłyby zaburzyć stabilność ładunku.

Często zdarza się, że działania relokacyjne przebiegają w normalnym dniu roboczym. Trzeba więc zadbać o to, by nie zaburzać codziennej pracy danego zakładu produkcyjnego.

Do kogo zgłosić się po pomoc przy relokacji maszyn?

Relokacja maszyn to poważne przedsięwzięcie, które powinno być przeprowadzane przez profesjonalne firmy, takie jak BLACHMIX. Doświadczony zespół najlepiej zna zasady dotyczące bezpieczeństwa i efektywności w zakresie transportu sprzętu.

Najbardziej renomowane przedsiębiorstwa zazwyczaj przestrzegają wyjątkowo restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa.

Materiał partnera