Frezowanie

Zasada procesu frezowania

Różne dostępne metody obróbki metalu pozwalają na uzyskiwanie elementów o charakterystyce dopasowanej do konkretnego zastosowania. Jedną z bardziej popularnych technologii jest frezowanie, za pomocą którego można wytwarzać detale o bardzo złożonej geometrii i wysokiej jakości wykończenia powierzchni oraz dużej dokładności wymiarowej. Uzyskiwane w ten sposób elementy znajdują zastosowanie m.in. w maszynach, urządzeniach, pojazdach lub armaturze.

Na czym polega frezowanie?

Frezowanie jest metodą obróbki ubytkowej, w której kształtowanie stosowanego materiału następuje w procesie odspajania od niego tzw. naddatku w postaci kolejnych wiórów. Ich powstawanie jest możliwe w wyniku działania krawędzi tnącej o twardości wyższej od tej, jaką ma obrabiany metal. Uzyskanie pożądanego kształtu jest możliwe dzięki używaniu specjalnie wyprofilowanych ostrzy, odpowiedniemu doborowi ścieżki, po której się one przemieszczają albo za sprawą połączenia obu tych czynników. Specyfika procesu frezowania polega na tym, że obróbka odbywa się dzięki wprawianiu w ruch obrotowy używanego narzędzia nazywanego frezem, który dodatkowo przemieszcza się względem materiału w różnych płaszczyznach i osiach w zależności od możliwości zapewnianych przez konkretną frezarkę. Frezy mogą pracować swą powierzchnią boczną, czołową lub wykorzystując obie możliwości.

Korzystanie z frezowania jest nieodzownym etapem produkcji wielu części i gotowych podzespołów. Ze względu na dużą swobodę nadawania metalowi pożądanego kształtu metodą frezowania wytwarza się m.in. elementy korpusów maszyn – np. pomp, zaworów, silników, elementy obudów, przekładni, kół zębatych, a także form wtryskowych, matryc i wykrojników. Wykonanie odpowiednich detali można zlecić wielu firmom dysponującym odpowiednim parkiem maszynowym. Usługi frezarskie na Śląsku świadczy m.in. SIŁOVEX z okolic Bielska-Białej.

Frezowanie CNC

Nowoczesne frezarki wykorzystywane w zastosowaniach przemysłowych to na ogół urządzenia CNC, a zatem sterowane komputerowo. Za ruch głowicy roboczej, w której osadzany jest frez, odpowiada tu specjalny sterownik, który pozycjonuje ją, używając serwomechanizmów oraz czujników rejestrujących jej położenie, a także przemieszczanie się. Dzięki dokładnym danym i precyzyjnie reagującym silnikom elektrycznym możliwe jest uzyskiwanie trajektorii dobranej przez zarządzające pracą maszyny oprogramowanie oraz przygotowaną z udziałem operatora sekwencję czynności. Frezarki CNC pozwalają na osiąganie bardzo niskiej tolerancji wymiarowej, dużej powtarzalności, a także sprawne wykonywanie najbardziej złożonych zadań. Urządzenia tego typu są używane przez firmy oferujące profesjonalną obróbkę metalu np. SIŁOVEX, który w ramach skrawania metalu wykonuje nie tylko frezowanie, ale również toczenie.

Materiał partnera