Palety przemysłowe

Zamienniki palet jako szansa na oszczędność

Drewniane palety to popularne jednostki ładunkowe wykorzystywane w transporcie oraz magazynowaniu wszelkiego rodzaju produktów. Są one tak powszechnie stosowane, że powstały specjalne standardy, regulujące ich wymiary oraz inne parametry. Palety spełniające te standardy mogą zostać oznaczone, dzięki czemu ich użytkownik ma pewność jakości produktu. Niestety, oznaczenie palet podnosi ich koszt. Rozwiązaniem problemu są zamienniki palet.

Standardy palet drewnianych

Najlepiej znanym i najpowszechniej stosowanym standardem dla palet jest europaleta, którą można rozpoznać po oznaczeniu EPAL, umieszczonym na jej boku. Do czego służą standardy palet?

– Pierwsze palety pojawiły się na rynku w latach 40-tych XX wieku i były nieporównywalnie niższej jakości, niż te wytwarzane obecnie – mówi specjalista firmy Krispal SerwisZazwyczaj były one przeznaczone do jednorazowego użytku, ponieważ w transporcie ulegały zniszczeniu. Później opracowane zostały standardy, czyli określone wymogi, które powinna spełniać paleta, by mogła zostać dopuszczona do danego zastosowania. Celem wprowadzenia tych standardów było ustalenie pewnego minimalnego poziomu jakości i ograniczenie strat surowców potrzebnych do produkcji palet.

Oznaczenie EPAL lub inne, ustalone przez odpowiednie jednostki certyfikujące, jest świadectwem, że paleta spełnia wymogi zawarte w określonym standardzie i zarazem potwierdzeniem jego jakości. Aby móc używać takich oznaczeń, producent palet musi uzyskać stosowne zezwolenie, które wydawane jest jedynie po stwierdzeniu przez zewnętrzne organy, że procedura produkcji palet jest zgodna ze standardami. To wszystko niestety podnosi ostateczną cenę palety.

Zamienniki palet – ta sama jakość w niższej cenie

Alternatywnym dla certyfikowanych palet są tak zwane zamienniki, nazywane również paletami przemysłowymi. Produkowane są one w zgodzie ze standardami, dotyczącymi między innymi jakości zastosowane materiału oraz wymiarów poszczególnych elementów. W czym więc tkwi różnica? Jedynie w tym, że nie posiadają one oznaczeń potwierdzającego zgodność ze standardami, nie mogą więc być stosowane między innymi w transporcie międzynarodowym. Mogą być jednak z powodzeniem wykorzystywane do wewnętrznych celów przedsiębiorstw, na przykład magazynowania lub transportu bliskiego towarów. Brak oznaczenia powoduje, że ich cena jest znacznie niższa, niż ceny certyfikowanych palet. Stosowanie ich w możliwym zakresie może więc przynieść przedsiębiorstwu wymierne korzyści finansowe.

Materiał partnera