Powłoki DLC

Zalety i zastosowanie powłok DLC

Powłoki DLC wykorzystywane są w wielu różnych branżach do powlekania przedmiotów w celu zwiększenia ich odporności na zużycie. Skrót DLC pochodzi od nazwy Diamond-Like Carbon, co oznacza, że powłoki te mają pochodzenie węglowe i dzięki temu są niezwykle wytrzymałe. To jedne z najtrwalszych materiałów wykorzystywanych do powlekania. Kiedy i do jakich celów stosowane są powłoki DLC?

Gdzie wykorzystywane są powłoki DLC?

Nie sposób wymienić wszystkich zastosowań, w których sprawdzają się powłoki DLC, wiele branż wykorzystuje je z uwagi na ich wyjątkowe właściwości. Powszechnie stosowane są w systemach tribologicznych, na przykład w przemyśle samochodowym do pokrywania ruchomych części silnika oraz w przemyśle obróbki metali do powlekania narzędzi skrawających i noży. Inne branże, które wykorzystują zalety powłok DLC to między innymi przemysł elektryczny, mechaniczny, mikroelektromechaniczny, medyczny, a nawet tekstylny.

Udowodniono, że powłoki DLC nie oddziałują na organizm człowieka, czyli wykazują zgodność biomedyczną. W związku z tym wykorzystywane są do wyrobów biomateriałów, implantów ortopedycznych, a także sztucznych elementów układu sercowo-naczyniowego, takich jak zastawki, pompy krwi, stenty. Znajdują zastosowanie również w optyce oraz przy produkcji narzędzi zabiegowych i chirurgicznych.

Korzyści ze stosowania powłok DLC

Głównym celem zastosowania powłok DLC jest przedłużenie żywotności produktu, który pokrywają. Przedmioty te, zgodnie z nazwą, zyskują właściwości zbliżone do diamentu. Wśród licznych zalet zastosowania powłok węglowych wymieniane są:

  • wysoka twardość,
  • odporność na kruche pękanie,
  • obojętność chemiczna,
  • dobra odporność termiczna,
  • biotolerancja,
  • mała gęstość,
  • odporność na promieniowanie elektromagnetyczne,
  • dobre właściwości ślizgowe,
  • niskie tarcie i zmniejszone zużycie adhezyjne.

Powłoki DLC wykonywane są różnymi technikami: PVD, czyli fizycznym osadzaniem powłok z fazy gazowej oraz CVD, czyli chemicznym osadzaniem z fazy gazowej. Powłoki są też uniwersalne i można je stosować na wielu rodzajach materiałów: metalach i ich stopach oraz na niemetalach, na przykład elementach wykonanych z krzemu, tworzywa sztucznego, ceramiki, a także na szkle. Proces przeprowadzany jest w specjalistycznych laboratoriach, takich jak Technolutions, specjalizujących się w inżynierii cienkich warstw. Firma zapewnia nie tylko usługi powlekania przedmiotów, ale również oferuje urządzenia do nanoszenia powłok.

Materiał partnera