korekty tekstów

Zaawansowane korekty językowe. Czym się charakteryzują?

Każdy tekst, bez względu na to czy jest naukowy czy nie, powinien zostać zredagowany. Istnieją różne rodzaje korekty tekstów. W przypadku pism w językach obcych, muszą one przejść przez zaawansowane korekty językowe. Mają one na celu przeanalizowanie pracy i znalezienie wszelkich błędów. Mogą to być błędy ortograficzne, interpunkcyjne, czy merytoryczne. Korektą językową zajmują się profesjonalni tłumacze, którzy posiadają dużą wiedzę nie tylko z języka obcego, ale także polskiego. Jak wygląda proces zaawansowanej korekty językowej i gdzie można ją wykonać?

Jak wygląda proces zaawansowanej korekty językowej?

Praca nad tekstem w języku obcym nie kończy się na samym tłumaczeniu. Przeredagowany tekst musi bowiem zostać poddany dodatkowej korekcie. Jest to ostatni etap obróbki tekstu. Podczas zaawansowanej korekty językowej praca jest kierowana do profesjonalnego native speakera. Jest to osoba, która posługuje się danym językiem jako językiem ojczystym. Native speaker ma za zadanie zredagować tekst w taki sposób, aby brzmiał on jak najbardziej płynnie i naturalnie w danym języku obcym. W trakcie korekty styl tłumaczenia musi zostać dopasowany stylem do jego odbiorcy. Osoby zajmujące się korektą weryfikują także poprawność gramatyczną tekstu. Korektor ma również za zadanie dobrać odpowiednie słownictwo przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższej wierności przekładu. W trakcie zaawansowanej korekty językowej native speaker nie dopasowuje jednak tekstu do odpowiedniego kontekstu kulturowego. Takie usługi można wykonać dopiero po indywidualnych ustaleniach z klientem.

Pozostałe opcje korekty językowej

Oprócz korekty tekstu przeprowadzanej przez native speakera można wykonać również korektę edytorską oraz niezależną weryfikację. Pierwsza z nich polega na wprowadzeniu do tekstu poprawek graficznych, np. formatowania czy podziału wyrazów. Korekta edytorska ma na celu usunięcie wszelkich usterek powstałych po składzie tekstu. Niezależna weryfikacja natomiast polega na porównaniu gotowego tekstu z oryginałem.

Jak mówi tłumacz z firmy kam-an.edu.pl: ,,Zajmuje się tym inny tłumacz, który jest specjalistą w danej dziedzinie. Ma on za zadanie zadbać przede wszystkim o to, aby tekst był zgodny merytorycznie i terminologicznie z tematem.” Niezależna weryfikacja oraz korekta edytorska nie mogą jednak zastąpić korekty językowej. Są to dodatkowe czynności, jakie można wykonać, aby tekst został przetłumaczony prawidłowo.

Materiał partnera