Instalacje odpylania spalin

Z jakich elementów składają się instalacje odpylania spalin?

Odpylanie spalin to bardzo ważna część procesu w przemyśle. Instalacje odpylania wykonane przez specjalistów przyczyniają się do zwiększenia niezawodności linii produkcyjnych, podnoszenia efektywności zakładów oraz ochroną zdrowia personelu. Właściwie dobrane mogą, więc dawać korzyści. Jednym z najistotniejszych elementów instalacji jest filtracja, która powinna być realizowana jak najwcześniej. Nie można pomijać także hermetyzacji źródeł pylenia przez obudowę i odciągi miejscowe oraz aspirację pyłów. Czym wyróżnia się instalacja odpylania spalin?

Instalacje odpylania spalin – charakterystyka

W celu usunięcia szkodliwych substancji, aspiracji pyłów i filtracji powietrza na stanowiskach pracy wykorzystuje się wentylację punktową, która stosuje odciągi miejscowe (również odciągi pyłów i specjalnie zaprojektowane odciągi spawalnicze), ssawy stanowiskowe, okapy, ramiona odciągowe, wyciągi spawalnicze. Odpylanie powietrza tego typu wyróżnia się dużą efektywnością. W sytuacji ograniczeń, gdy można zastosować odciągi miejscowe, używa się strefową wentylację całego zakładu, zwaną Push – Pull. „Wyłapane” zanieczyszczenia filtrowane są w odpowiednio dobranych urządzeniach filtracyjnych.

Instalacje odpylania spalin stosuje się do usuwania pyłów i gazów powstających w procesach spawania, szlifowania, cięcia plazmowego, śrutowania, mieszania produktów itd. W zależności od rodzaju zanieczyszczenia stosuje się filtry workowe, patronowe, mgły olejowej, mokre, skrubery, płuczki, cyklony i inne odpylacze. Instalacje odpylania znajdują zastosowanie w bardzo szerokim zakresie w różnych gałęziach przemysłu takich, jak przemysł metalowy, odlewniczy, energetyczny, spożywczy, kompozytowy, farmaceutyczny, drzewny itd. To ważny proces, ponieważ zakłady przemysłowe często zmagają się z problemem zapylenia powstającego w trakcie prowadzonych procesów produkcyjnych. Różnego rodzaju pyły suche negatywnie wpływają na ludzki organizm. Szczególnie dotyczy to pyłów o mikroskopijnej wielkości cząsteczek.

Dlaczego warto stosować instalacje odpylania spalin?

Instalacje do odpylania pozwalają znacząco zmniejszyć stężenie pyłów na stanowiskach roboczych poprzez ich usunięcie i odpylenie powietrza w filtrze. Skuteczna filtracja zapylonego powietrza wykorzystuje właściwy filtr, który za każdym razem dobierany jest do rodzaju zanieczyszczeń. W skład instalacji odpylających wchodzą także odciągi miejscowe, dzięki którym skupiska pyłu mogą być usuwane na bieżąco, co powoduje, że nie unoszą się w powietrzu i powtórnie nie osiadają na powierzchni.

Tego typu rozwiązania oferuje PSG SYSTEMS. To szeroki i różnorodny asortyment filtrów workowych i patronowych, które odpowiadają na większość potrzeb klientów. Biuro konstrukcyjne dodatkowo opracowuje rozwiązania przeznaczone do specyficznych potrzeb klientów w zakresie zaawansowanego oczyszczania powietrza.

Materiał partnera